AVIZ
Luni, 30 iunie 2014, ora 14:00,
în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
va fi examinată teza de doctor în psihologie a dnei PAVLENKO Lilia, cu tema:
PARTICULARITĂŢILE PSIHOLOGICE DE DEZVOLTARE ALE COMPETENŢEI SOCIALE ÎN ONTOGENEZĂ,
Specialitatea: 511.03. – Psihologia socială.

Conducător ştiinţific: BOLBOCEANU Aglaida, dr. hab. în psihologie, prof. cerc. 
Şedinţa se va desfăşura în sala 212 a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, 
str. Doina, 104.