ȘEDINȚA SEMINARULUI REPUBLICAN A PROFESORILOR DE MATEMATICĂ


     Miercuri, 04 iunie 2014, la Institutul de Științe ale Educației a avut loc ședința Seminarului Republican a Profesorilor de Matematică din Republica Moldova.

     În conformitate cu doleanțele profesorilor de matematică a fost discutat subiectul

Probleme de olimpiadă la matematică.

     Dl Gînga Valeriu, profesor de matematică, grad didactic superior, Liceul Teoretic ”Dante Alighieri”, m. Chișinău, a prezentat un set interesant de probleme de matematică, propuse în cadrul diferitor olimpiade la matematică, inclusiv în cadrul Olimpiadei Republicane la matematică în anul 2014. Fiind autor de probleme de olimpiadă dl V.Gînga în mod profesionist a evidențiat aspectele esențiale referitoare la rezolvarea diferitor tipuri de probleme de olimpiadă, acceptabile pentru clasele IX-XII. Un accent separat a fost plasat pe probleme de matematică cu parametru.

     Dna Ceapa Valentina, consultant, Agenția de Evaluare și Examinare a Ministerului Educației a evidențiat unele momente referitoare la organizarea și desfășurarea olimpiadelor naționale și internaționale la matematică. A prezentat Programa în baza căreia se elaborează subiectele pentru olimpiadele raionale și republicane la matematică. S-au accentuat și unele probleme referitoare la organizarea și desfășurarea procesului educațional la matematică.

     La Seminar au participat profesori de matematică din Chișinău, Bălți și raioanele republicii. În rezultatul activităților participanții au obținut un suport didactic relevant referitor la problemele de olimpiadă la matematică.

     Ședința următoare a Seminarului va avea loc la 05 noiembrie 2014, la ora 10.00. Se va discuta subiectul Analiza testelor propuse pentru examenul de absolvire la matematică la gimnaziu și pentru examenul de BAC în anul2014.

Coordonatorul seminarului dr. I. Achiri