Către Direcţiile Generale 
Învăţămînt Tineret şi Sport

     În vederea realizării "Instrucțiunii privind organizarea procesului educațional și aplicarea curriculumului modernizat pentru clasele I - IV în condițiile activității simultane” (aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 05 din 06.01.2012), Institutul de Științe ale Educației organizează în perioada 9 iunie - 18 iulie 2014 stagii de formare continuă pentru cadrele didactice din clasele primare cu predare în regim simultan.
     În acest context, IȘE solicită prezentarea în conformitate cu perioadele recomandate ofertele privind formarea continuă a cadrelor dicactice din clasele primare cu predare în regim simultan pînă în data de 5 iunie 2014.