Educația ecologică: aspecte acțional - strategice
          La 15-16 mai a.c. a avut loc Workshopul Internațional cu genericul „Educația ecologică – imperativ al timpului prezent și viitor”, inițiat  de Centrul de Excelență Didactică, IȘE și organizat în echipă cu Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” din Chișinău, Societatea de Geografie din România, Filiala Suceava și Centrul Național de Mediu, Republica Moldova. 
        Participanții au fost elevi, educatori, învățători ai claselor primare, profesori la clasele gimnaziale și liceale, inclusiv profesorii de geografie și istorie – stagiari la IȘE, profesori universitari, toți cei, care au dorit să împărtășească și să-și îmbogățească experiența în domeniul educației ecologice. În calitate de invitați, dar și coorganizatori au fost prezenți: domnul Marcel Porof, doctor în geografie, președinte al Societății de Geografie din România, Filiala Suceava; doamna Magdalena Grigoraș, prof.,vicepreședinte SGR Filiala Suceava, Palaghia Radion, doctor, profesor la Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu'' Falticeni, jud Suceava, Dan Grigoraș, profesor la același colegiu. Ministerul Educației al Republicii Moldova a fost reprezentat de Dna Mariana Goraș, șef-adjunct, Direcția învățământului preuniversitar. Centrul Național de Mediu a fost reprezentat de președintele acestui centru Dna Ina Coșeru.
       Lucrările workshopului au fost programate pentru două zile, în prima zi ele  au derulat în Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” din Chișinău.
      A deschis lucrările workshopului Dl Ion Achiri, șef CED, menționînd, că astfel de ateliere de lucru (workshop-uri) au devenit o tradiție în activitatea IȘE și sunt importante pentru promovarea experenței didactice, pentru colaborarea profesorilor, pentru achiziționarea de informații în domeniul științelor fundamentale, psihopedagogice și a didacticii, inclusiv în domeniul educației ecologice. Dna Mariana Goraș, șef-adjunct, Direcția învățământului preuniversitar, Ministerul Educației al RM.,  a trecut în revistă activitatea ministerului la acest compartiment și a evidențiat, că educația ecologică nu este doar o necesitate a timpului prezent, ci este criteriul principal al stilului de viață durabil și unica modalitate de supravețuire a omenirii în viitor.
     Dna Ana Gheorghiță, directorul LT „Principesa Natalia Dadiani”, a vorbit despre activitățile ecologice efectuate de profesorii și elevii din liceu și a menționat rolul celor trei componente (cunoștințe, conștiință, atitudine utilă) în formarea comportamentului și a culturii ecologice. 
Menționăm, că profesorii de la acest liceu lucrează  cu pregnanță  pentru a forma la discipoli valorile educației ecologice. Este de apreciat expediția ecologică  din vara anului 2013 a  elevilor din acest liceu pe rîul Bîc. Ei au parcurs distanța de 155 de km pînă la gura de vărsare a rîului și au avut ca scop  să identifice sursele de poluare, să negocieze cu oficialitățile locale ale localităților situate în preajma rîului Bîc pentru a soluționa problema situației dezastruoase a acestui obiectiv hidrografic.
          La acest subiect au prezentat comunicări relevante și elevii Dumitru Ulinici (cl. a XII-a) și Ruxanda Petco (cl. a XI-a) ai LT ”N. Dadiani”, în care au relatat despre acțiunile practice de monitorizare a rîului Bîc, care au decurs cu genericul „Iubește-ți rîul! ” , fiind ghidați de Dna Ina Coșeru.
         Participanții la workshop au avut ocazia să preia experiența educației ecologice, asistînd la lecțiile publice desfășurate de profesorii cu o experiență pedagogică bogată din acest liceu. 
Doamna Larisa Mironov, profesoară de geografie, grad didactic superior a dirijat cu iscusință activitatea elevilor, iar ei au demonstrat cunoștințe, abilități practice de soluționare a problemelor ecologice. Elevii au manifestat o mentalitate contemplativă, constructivă, ei cu fermitate își susțineau opiniile proprii. Lecții calitative au realizat și profesoarele de chimie - Iulia Baerli, grad didactic I; de educație civică–Lilia Nastas, grad didactic I; de biologie–Alexandrina Zupcu. Într-un mod profesionist a derulat și activitatea de dirigenție, condusă de profesoara de istorie și educație civică Valentina Boboc, grad didactic superior.
        În partea a doua a Workshopului au avut loc comunicări dedicate  didacticii educației ecologice la diferite niveluri de școlarizare. Au ținut comunicări educatori, învățători de la clasele primare, profesori de la clasele gimnaziale, liceale, profesori universitari. Consemnăm și comunicările profesorilor de geografie – stagiari la IȘE, care au provocat interes viu la participanți. Printre ei menționăm comunicarea Dnei Angela Albu, profesor de geografie, grad didactic I, Gimnaziul „Ciuciueni”, raionul Sîngerei, care a evocat la participanți un interes deosebit prin relatarea despre aplicațiile practice, efectuate cu elevii la orele de geografie. Cu mult interes participanții au ascultat și comunicarea profesoarei de geografie Lilia Bordianu din LT „Mingir”, raionul Hîncești despre strategiile didactice implementate la orele de geografie cu scopul formării și dezvoltării conștiinței și comportamentului ecologic la elevi.
      Un interes deosebit a prezentat și comunicarea Dlui Andrei Isac, expert pe probleme de mediu, care a înaintat propunerea de a „ecologiza” curriculumul revizitat, de a include în el mai multe acțiuni practice, aplicații în teren cu scopul formării unei culturi ecologice la elevi.
      Toți vorbitorii au împărtășit experiența didactică la compartimentul Educația ecologică și au menționat rolul ei important în formarea personalității elevului.
      Invitații din România au apreciat la nivel înalt activitatea didactică a profesorilor din Republica Moldova. Domnul Marcel Porof, prof. dr., președinte al  Societății de Geografie din România, Filiala Suceava, a prezentat un raport științific despre evidențierea efectului de seră pe Podișul Fălticeni, binevenit în contextul informării profesorilor de geografie în domeniul științei fundamentale. Cu mult interes a fost ascultată și prezentarea doamnei Magdalena Grigoraș cu genericul ,,Strategii europene și valori naționale: Turismul în Bucovina”. Ea a menționat, că obiectivele turistice au un rol important în formarea valorilor educației ecologice.
       Ziua a II-a a fost dedicată  aplicațiilor pe teren. Participanții au avut posibilitatea să viziteze peisajele naturale cu complexele monastice din preajma raionului Călărași, avîndu-l în calitate de moderator pe Dl Vitalie Sochircă, dr., conf.univ. USM. Cu un viu interes și cu multă compasiune din partea participanților a fost ascultată alocuțiunea Dnei Tatiana Popa de la Muzeul „Casa părintească” din satul Palanca, Călărași.
       Toate activitățile workshopului au fost apreciate ca utile și constructive de toți participanții, menționînd că le vor fi un suport temeinic în promovarea educației ecologice la locul de muncă al fiecăruia.
       Institutul de Științe ale Educației aduce mulțumiri și urări numai de bine invitaților de la Societatea de Geografie din România, filiala Suceava, direcției și colectivului LT „Principesa Natalia Dadiani” din Chișinău, Centrului Național de Mediu pentru colaborare și realizare cu succes a Workșopului „Educația ecologică – imperativ al timpului prezent și viitor”. 
 Ion Achiri, dr., conf.univ., șef CED, IȘE
                                                Serafima Roșcovan, specialist principal, CED, IȘE

Educația ecologică: aspecte acțional - strategiceEducația ecologică: aspecte acțional - strategiceEducația ecologică: aspecte acțional - strategiceEducația ecologică: aspecte acțional - strategiceEducația ecologică: aspecte acțional - strategiceEducația ecologică: aspecte acțional - strategiceEducația ecologică: aspecte acțional - strategiceEducația ecologică: aspecte acțional - strategiceEducația ecologică: aspecte acțional - strategiceEducația ecologică: aspecte acțional - strategice