În cadrul Proiectului „Dezvoltarea și promovarea educației incluzive”, implementat de către A.O. „Lumos Foundation Moldova”, în colaborare cu Ministerul Educației al Republicii Moldova şi grupul de lucru al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei au fost elaborate următoarele materiale: