Evenimente la IŞE

Dumitru Matcovschi – personalitate notorie a literaturii şi culturii româneşti


Marţi, 20 mai, sala de lectură a Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, în colaborare cu catedrele Limbă şi Comunicare, Educaţie Preşcolară şi Învăţământ Primar,Educaţie Socială, Artistică şi Tehnologică au desfăşurat Simpozionul literar-artistic cu genericul DUMITRU MATCOVSCHI – PERSONALITATE NOTORIE A LITERATURII ŞI CULTURII ROMÂNEŞTI. Acţiunea se înscrie în şirul altor evenimente consacrate Anului Dumitru Matcovschi.

La acest simpozion a participat Preşedintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Arcadie Suceveanucadre didactice aflate la cursuri de formare profesională la IŞE, dar şi colaboratorii instituţiei.

Programul muzical-artistic a fost moderat de către dna Elizaveta Globa, şefa bibliotecii, în colaborare cu dna Ştefania Isac, dr., conf. univ., şef catedră Limbă şi Comunicare, Valentina Pascari, dr., conf. univ., şef catedră Educaţie Preşcolară şi Învăţământ Primar, Rodica Solovei, dr., conf. cerc., şef catedră Educaţie Socială. Artistică şi Tehnologică, Corina Manoli, profesoară de istorie, Colegiul de Muzică Ştefan Neaga din mun. Chişinău.

Simpozionul literar-artistic a fost inaugurat de către organizatori cu un şir de incursiuni privind viaţa, activitatea, dar şi biografia poetului, dramaturgului şi publicistului Dumitru Matcovschi. Cuvânt de deschidere a avut directorul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, dna Lilia Pogolşa, dr. hab., care a accentuat importanţa studierii creaţiei poetului şi a manifestat încrederea în organizarea, în perspectivă, a altor activităţi de acest gen cu participarea cadrelor didactice, dorind participanţilor să trăiască emoţia plăcută şi colaborări interesante şi în alte contexte. Nelu Vicol, dr., conf. univ., director-adjunct, Departamentul Perfecţionare al IŞE, a venit cu exemplificări din poezia lui D. Matcovschi ca personalitate importantă a literaturii române şi a invitat cadrele didactice, dar şi reprezentantul Uniunii Scriitorilor, la acţiune, la noi întâlniri cu scriitori şi pedagogi. „În perspectivă se impun a fi proiectate eventual concursuri şi pentru pedagogi, de exemplu. Un program de lectură în acest sens ar fi una dintre propunerile noastre”, a concluzionat dl Vicol.

Sesiunea de comunicări a inclus aspecte pe larg discutate despre Dumitru Matcovschi ca poet şi om al Cetăţii, a impresionat şi recitalul poetic prin care participanţii au reliefat starea de suflet a poetului (poezia Părinţii), dar şi cântecul „Focul din vatră” în interpretarea participanţilor. Arcadie SUCEVEANU, Preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, a realizat o incursiune în activitatea poetului Dumitru Matcovschi, construind un dialog cu viziuni despre creaţia scriitorului.

Dl Arcadie Suceveanu a susţinut că D. Matcovschi „a fost cel care s-a dedicat neamului, cu un strigăt existenţial a scris poezii patriotice. „Sunt realmente bucuros să mă întâlnesc cu Dvs., cu un public cum sunteţi, avizat în materia despre care vorbim. Opera lui D. Matcovschi, dar mai ales cuvântul lui, este durut prin simbolismul poetic, prin contextul lui, şi este o îngrijorare pentru sufletele noastre. Poezia lui a fost mai mult un imn, dar şi un blestem, în care a reflectat problemele umanităţii. A fost unul din simbolurile de rezistenţă a literaturii române, un poet mesianic, identificat cu drama şi soarta Basarabiei. A chemat mereu la valori naţionale – limba română, drapel, imn, a suferit pentru ideea naţională, pentru adevăr, chiar cu riscul supravieţuirii unui tragic accident, fiind imobilizat pentru mult timp la pat. A fost unul dintre puţinii oameni care a conceput poezia ca pe o armă de luptă şi ca modalitate de exprimare şi susţinere a idealului naţional. Prin asta se explică popularitatea poetului.”

Invitatul a mai făcut referiri la creaţia poetului în contextul curricula şcolare, şi în special în contextul general românesc, arătându-se deschis pentru noi colaborări.

Ştefania ISAC, dr., conf.univ., şef catedră Limbă şi Comunicare, IŞE, a reiretat, printr-un colaj informaţional prezentat în format electronic, că Poetul naţional aparţine întregii naţiuni. Aprecieri în cadrul evenimentului dedicat Anului Dumitru Matcovschi au avut mai mulţi participanţi.

Sesiunea de comunicări a impresionat prin atitudinea, dar şi poziţia civică a cadrelor didactice, care au prezentat discursuri în limba română, dar şi în limba franceză.

Viorica MUNTEAN, profesoară de istorie, Gimnaziul Rediul Mare, Donduşeni, Doina ŢÂCU, Sandu BANTAŞ, Ştefan MACOVEI, studenţi, anul 3, specialitatea Dirijor de cor, Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga”, Chişinău, Aliona CHIRIAC, învăţătoare de clasele primare, LT „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, Taraclia, Căuşeni, şi alţi participanţi au venit cu opinii despre creaţia poetului. În altă ordine de idei, simpozionul consacrat poetului D. Matcovschi a provocat cadrelor didactice emoţii considerabile, în special provocate de poezia atât de melodioasă şi cantabilă lăsată moştenire generaţiilor de marele poet.

„D. Matcovschi a fost bun în paradigma lui tradiţionalistă, poezia lui e muzicală, simplă, cantabilă, poezii devenite şlagăre prin valoarea lor poetică majoră, dar şi prin valoarea estetică primară în literatură”, a susţinut publicul. Un moment muzical impresionant a fost asigurat de Valentin UZUN, conducător al Orchestrei Tharmis, Chişinău, şi grupul de elevi ai Colegiului de Muzică „Ştefan Neaga”, care au creat o atmosferă specială în cadrul simpozionului.

Este de menţionat, de asemenea, că în cadrul evenimentului au fost realizate conexiuni privind atitudinea emoţională a lui Dumitru Matcovschi în viziunea lui Mihai Cimpoi, conştiinţa valorilor naţionale în poezia lui Matcovschi, dragostea pentru părinţi în poezia MAMA, Dumitru Matcovschi: între rapsodie şi pamflet... Acestea şi altele au fost aspectele puse în discuţie, care au constituit prilej pentru un popas al sufletului, alături de oaspeţii IŞE.

Valentina CIOBANU, profesoară de limba şi literatura română de la LT „Ion Creangă”, Rădoaia, Sângerei, Maria Guţu, profesoară de limba şi literatura română, LT „M. Sadoveanu”, Fârlădeni, Căuşeni, Natalia Bejan, profesor de limba şi literatura română, LT „Mircea Eliade”, Nisporeni, Lidia Chiriac, director, Grădiniţa „Albinuţa”, Tochile – Răducani, Leova, dar şi mulţi alţii au interpretat cântecul „Seară albastră”, activitatea continuând cu un alt recital de poezie („Harul”) şicântecul „Bucuraţi-vă”, compozitor Ion Aldea-Teodorovici, versuri Dumitru Matcovschi.

Poetul D. Matcovschi s-a afirmat ca un publicist redutabil, cu piese de teatru, poezii puse pe note, de compozitori, precum Ion Aldea-Teodorovici, E. Doga, C. Rusnac, a avut un şir de distincţii, dar a lăsat un altfel de moştenire, una spirituală veritabilă, un adevărat testament. Acţiuni de comemorare a marelui poet, care a rămas fidel propriului stil, a dat cuvintelor o strălucire originală, un strigăt existenţial, remarcabil printr-o prezenţă demnă, şi a reprezentat o etapă importantă a poeziei româneşti, sunt organizate pe parcursul anului 2014 în toate instituţiile de învăţământ preuniversitar din ţară. Simpozionul a culminat cu înmânarea certificatelor de participare.Natalia PÎSLARU

 

Marţi, 20 mai, sala de lectură a Bibliotecii IŞE sa desfăşurat Simpozionul literar-artistic cu genericul DUMITRU MATCOVSCHI – PERSONALITATE NOTORIE A LITERATURII ŞI CULTURII ROMÂNEŞTIMarţi, 20 mai, sala de lectură a Bibliotecii IŞE sa desfăşurat Simpozionul literar-artistic cu genericul DUMITRU MATCOVSCHI – PERSONALITATE NOTORIE A LITERATURII ŞI CULTURII ROMÂNEŞTIMarţi, 20 mai, sala de lectură a Bibliotecii IŞE sa desfăşurat Simpozionul literar-artistic cu genericul DUMITRU MATCOVSCHI – PERSONALITATE NOTORIE A LITERATURII ŞI CULTURII ROMÂNEŞTIMarţi, 20 mai, sala de lectură a Bibliotecii IŞE sa desfăşurat Simpozionul literar-artistic cu genericul DUMITRU MATCOVSCHI – PERSONALITATE NOTORIE A LITERATURII ŞI CULTURII ROMÂNEŞTIMarţi, 20 mai, sala de lectură a Bibliotecii IŞE sa desfăşurat Simpozionul literar-artistic cu genericul DUMITRU MATCOVSCHI – PERSONALITATE NOTORIE A LITERATURII ŞI CULTURII ROMÂNEŞTIMarţi, 20 mai, sala de lectură a Bibliotecii IŞE sa desfăşurat Simpozionul literar-artistic cu genericul DUMITRU MATCOVSCHI – PERSONALITATE NOTORIE A LITERATURII ŞI CULTURII ROMÂNEŞTIMarţi, 20 mai, sala de lectură a Bibliotecii IŞE sa desfăşurat Simpozionul literar-artistic cu genericul DUMITRU MATCOVSCHI – PERSONALITATE NOTORIE A LITERATURII ŞI CULTURII ROMÂNEŞTI