Se anunţă susţinerea tezei de doctor în pedagogie
Pretendent:  STANCIUC Zinaida
Conducător ştiinţific:  Platon Carolina, dr. hab., prof. univ.
Consiliul ştiinţific specializat:  D 38.13.00.01 – 54

Tema tezei: INFLUENŢA FORMATIVĂ A COMUNICĂRII PEDAGOGICE ASUPRA STILURILOR COGNITIVE ALE STUDENŢILOR
Specialitatea:  531.01 - Teoria generală a educaţiei
data:  23 mai 2014, ora:  14-00
Local: mun. Chişinău,

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, sala 212, et. 2.