Marţi, 20 mai, ora 15.00, sala de lectură, Biblioteca IŞE în colaborare cu catedrele: Limbă şi Comunicare, Educaţie Preşcolară şi Invăţămînt Primar, Educaţie Socială. Artistică şi Tehnologică desfăşoară Simpozionul literar-artistic

DUMITRU MATCOVSCHI – PERSONALITATE NOTORIE A LITERATURII ŞI CULTURII ROMÂNEŞTI

(dedicat Anului Dumitru Matcovschi.)

 

PROGRAM