AVIZ
Vineri, 30 mai 2014, ora 14:00, 
în şedinţa Seminarului Stiintific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei 
va fi examinata teza de doctor in pedagogie a dnei ȘPAC Silvia, cu tema:

FUNDAMENTE PEDAGOGICE ALE EDUCAȚIEI PENTRU MASS-MEDIA ÎN
CADRUL COLABORĂRII ȘCOALĂ-FAMILIE (TREAPTA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI PRIMAR), specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală.

Conducător ştiinţific: CUZNEȚOV LARISA, doctor habilitat în pedagogie, professor universitar 
Sedinta se va desfasura în sala 212 a Institutului de Stiinte ale Educatiei, str. Doina, 104.