Departamentul Formare Continuă
Catedra Educaţie Socială, Artistică şi Tehnologică

Spectacol muzical cu genericul
,,Cu o floare, cu un dor primăvara a venit în zbor”

     Vineri, 14 martie 2014, în sala de festivităţi a IŞE, conducătorii muzicali, aflaţi la stagiul de formare continuă, au prezentat spectacolul muzical cu genericul "Cu o floare, cu un dor primăvara a venit în zbor”, acesta reprezentînd şi evaluarea finală, partea practică.
     În calitate de spectatori au fost colaboratorii IŞE, precum şi profesorii de alte discipline şcolare aflaţi la stagii de formare continuă.
     În baza unui scenariu bine regizat au fost prezentate lucrări de diferite genuri, dansuri, piese instrumentale. În program au evoluat: ansamblul ,,Marţisor”, soliştii Bădănău Valentina, or. Ungheni, Gribineţ Valeriu, s. Carabetovca, r-nul Basarabeasca, Ceban Larisa, s. Firlădeni, r-nul Cauşeni, Cealîc Alexei, or. Căuşeni.
     Apreciem faptul că în cadrul spectacolului a evoluat dna Ceavdari Feodosia, s. Sadaclia, r-nul Basarabeasca, aflată la stagiu de formare continuă la Catedra Educaţie Preşcolară şi Învăţămînt Primar. Dumneaei a interpretat cu multă măiestrie o doină, care a trezit emoţii deosebite spectatorilor.
     La finele spectacolului conducătorii muzicali au exprimat mulţumiri administraţiei IŞE, membrilor catedrei Educaţie Socială, Artistică şi Tehnologică, tuturor cadrelor didactice implicate în desfăşurarea stagiului, bibliotecarelor.
Mulţumiri speciale au fost adresate dnei Mariana Vacarciuc, dr. conf. şi dnei Rodica Druţă, magistru în pedagogie, lector superior, specialiste la educaţia muzicală.
     Pozele şi secvenţele video ataşate confirmă că spectacolul muzical a reuşit să bucure spectatorii, devenind o punte care uneşte sufletele omeneşti.

 

Spectacol muzical cu genericul ,,Cu o floare, cu un dor primăvara a venit în zbor”Spectacol muzical cu genericul ,,Cu o floare, cu un dor primăvara a venit în zbor”Spectacol muzical cu genericul ,,Cu o floare, cu un dor primăvara a venit în zbor”Spectacol muzical cu genericul ,,Cu o floare, cu un dor primăvara a venit în zbor”Spectacol muzical cu genericul ,,Cu o floare, cu un dor primăvara a venit în zbor”Spectacol muzical cu genericul ,,Cu o floare, cu un dor primăvara a venit în zbor”Spectacol muzical cu genericul ,,Cu o floare, cu un dor primăvara a venit în zbor”Spectacol muzical cu genericul ,,Cu o floare, cu un dor primăvara a venit în zbor”Spectacol muzical cu genericul ,,Cu o floare, cu un dor primăvara a venit în zbor”Spectacol muzical cu genericul ,,Cu o floare, cu un dor primăvara a venit în zbor”Spectacol muzical cu genericul ,,Cu o floare, cu un dor primăvara a venit în zbor”