La 26 septembrie în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei a fost inaugurat Centrul de Excelenţă Didactică cu genericul "Portal educaţional - de la TEMPUS SALiS la Centrul de Excelenţă Didactică" şi a cărui misiune rezidă în acordarea asistenţei didactice din perspectiva dezvoltării şi implementării softurilor educaţionale utile în predarea disciplinelor şcolare. 
La eveniment au fost prezenţi Leonid Bujor, Consilier principal de stat al Prim-ministrului RM, Taiana Potîng, Viceministru al Educaţiei, Valentin Crudu, şeful Direcţiei Învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general, din cadrul Ministerului Educaţiei, Maria Duca, rector  al Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, şefii Direcţiilor de Învăţămînt din republică şi directori de liceu. Inaugurarea Centrului dat a cuprins în sine conferinţa ştiinţifico-didactică cu abordarea problemelor educaţiei centrate pe cel ce învaţă în procesul formării competenţelor de cunoaştere ştiinţifică în cadrul disciplinelor de chimie, biologie şi fizică,  şi workshop-uri cu demonstraţii ale experimentelor chimice, biologice şi fizice, care au avut loc în laboratoarele echipate în cadrul proiectului SALiS.


 

"În ajutor profesorilor".