INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 
DEPARTAMENTUL FORMARE CONTINUĂ
CATEDRA LIMBĂ ŞI COMUNICARE

Bibliotecarii şcolari la stagii de formare profesională
     Stagiile de formare profesională la didactica disciplinei de specialitate - Biblioteconomie a întrunit un grup de bibliotecari şcolari din diferite instituţii preuniversitare ale republicii.
       Cursurile sunt axate pe dezvoltarea  competenţelor profesionale şi digitale, competenţe de a învăţa să înveţi.
     Atât prelegerile cât şi seminarele s-au axat pe receptarea competenţelor de către bibliotecarii şcolari în contextul educaţiei culturii informaţionale prin dezvoltarea interesului  elevilor pentru carte şi pentru lectură.
      În contextul activităţilor didactice bibliotecarii au achiziţionat cunoştinţe de clasificare şi descriere a publicaţiilor conform standardelor în biblioteconomie, acestea fiind dezvoltate prin îmbinarea aspectelor teoretice cu cele practice, prin valorificarea unor metode şi tehnici de muncă intelectuală a  activităţii bibliotecarilor şcolari, precum şi tehnici de informare şi documentare (cum să se informeze şi să se documenteze beneficiarul, cum să găsească informaţiile de care au nevoie, cum să opereze în mod corect cu ele; priorităţile cititorilor în utilizarea tehnicilor de muncă intelectuală, formarea abilităţilor de muncă intelectuală prin prezentarea surselor de informaţie).
      Au provocat interes temele: Managementul calităţii în biblioteca şcolară; Marketingul bibliotecii şcolare, Formarea competenţelor profesionale în contextul procesului de dezvoltare profesională, Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci (în redacţie nouă).
      Competenţele profesionale acumulate în perioada stagiului de formare profesională au fost  evaluate la finalizarea cursurilor.
      Rezultatele marcate prin susţinerea lucrărilor de curs în programul PowerPoint, au fost apreciate de  beneficiari.  
     Pe durata cursurilor bibliotecarii şcolari au avut posibilitatea să elaboreze Portofoliul cu materiale informative oferite de specialiştii în biblioteconomie, să facă schimb de informaţii în format electronic.  
     Potrivit opiniei bibliotecarilor, cursurile de formare profesională realizate la IŞE s-au dovedit a fi eficiente. Ei au beneficiat de practica în bibliotecile şcolare din or.Chişinău precum: Biblioteca L.T. Universul şi Biblioteca L.T. Spiru Haret, ghidaţi fiind  de către lectorii superiori, dna Liuba Arion şi dna Elizaveta Globa, acumulând  competenţe pe care ar putea să le aplice în proiectele bibliotecii şcolare.

                                                                         Prof. univ., dr. Nelu VICOL, director- adjunct Formare continuă
                                                                         Prof. univ., dr. Ştefania Isac, şef catedră Limbă şi Comunicare
                                                                         Elizaveta GLOBA, şef bibliotecă,grad de calificare I, 
                                                                         lector superior, Biblioteconomie 
 

Bibliotecarii şcolari la stagii de formare profesionalăBibliotecarii şcolari la stagii de formare profesionalăBibliotecarii şcolari la stagii de formare profesionalăBibliotecarii şcolari la stagii de formare profesionalăBibliotecarii şcolari la stagii de formare profesionalăBibliotecarii şcolari la stagii de formare profesionalăBibliotecarii şcolari la stagii de formare profesionalăBibliotecarii şcolari la stagii de formare profesionalăBibliotecarii şcolari la stagii de formare profesionalăBibliotecarii şcolari la stagii de formare profesionalăBibliotecarii şcolari la stagii de formare profesională