În cadrul Proiectului „Dezvoltarea standardelor de eficienţă a învăţării şi a standardelor de calitate a instituţiei de învăţămînt secundar general din perspectiva şcolii prietenoase copilului” Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, în data de 22 ianuarie 2014, a avut loc o şedinţă cu privire la dezbaterea proiectului ansamblului de instrumente de evaluare aferente standardelor de calitate a instituţiilor de învăţămînt secundar general, care a fost pilotat pe parcursul anului 2013 într-un şir de instituţii şcolare din mun. Chişinău şi din republică. La şedinţă au participat directorul general al Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport, şefii direcţiilor raioanale de învăţămînt Floreşti, Cahul, directori şi directori adjuncţi ai instituţiilor de învăţămînt în care s-a realizat pilotarea instrumentelor de evaluare a standardelor de calitate.

În şedinţă au fost prezentate rezultatele preventive ale pilotării instrumentelor de evaluare aferente standardelor de calitate a instituţiilor de învăţămînt secundar general. În cadrul şedinţei au fost organizate două ateliere de lucru în vederea analizei şi dezbaterii rezultatelor evaluării ansamblului de instrumente modificate în urma pilotării lor în instituţiile şcolare. Categoriile de instrumente analizate au fost: fişa de autoevaluare; fişa de evaluare externă; fişa de observare; fişa de analiză a documentelor; chestionarul pentru elevi; chestionarul pentru părinţi; chestionarul pentru cadrele didactice.

În urma dezbaterilor instrumentele de evaluare a standardelor de calitate au fost apreciate pozitiv, totodată, fiind completate cu un şir de propuneri pentru eficientizarea acestora.

În opinia şefilor direcţiilor de învăţămînt, directorilor şi directorilor adjuncţi de şcoală prezenţi la dezbateri, instrumentele respective sunt foarte necesare instituţiilor de învăţămînt pentru alinierea la standarde de calitate, pentru autoevaluarea şi elaborarea strategiilor de dezvoltare a şcolii, pentru organizarea procesului educaţional, evaluarea calităţii instituţiei, formarea condiţiilor optime de instruire, etc.

Generalizînd oportunităţile ansamblului de instrumentelor de evaluare a standardelor de calitate participanţii prezenţi la şedinţă au subliniat că ele oferă posibilitate inspecţiilor şcolare de a stabili nivelul de realizare a standardelor de calitate în orice instituţie de învăţămînt secundar general.

În final, s-a propus prezentarea ansamblului de instrumente de evaluare a standardelor de calitate Ministerului Educaţiei pentru aprobare, ţinîndu-se cont de propunerile parvenite.

Dezbaterea proiectului "Ansamblul de instrumente de evaluare aferente standardelor de calitate a instituţiilor de învăţămînt secundar general"Dezbaterea proiectului "Ansamblul de instrumente de evaluare aferente standardelor de calitate a instituţiilor de învăţămînt secundar general"