AVIZ
Vineri, 14 februabrie 2014, ora 14:00,  
în şedinţa Seminarului Stiintific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
va fi examinata teza de doctor  in pedagogie a dnei CLICHICI Veronica, cu tema:
CONCEPTUALIZAREA EDUCAȚIEI PENTRU TIMPUL LIBER DIN PERSPECTIVA AXIOLOGICA,  
specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală.
Conducător ştiinţific: HADIRCA Maria, doctor în pedagogie, conferențiar universitar 
Sedinta se va desfasura în sala 212 a Institutului de Stiinte ale Educatiei, str. Doina, 104.