În incinta IŞE a avut loc şedinţa 
Consiliului Ştiinţific Specializat D 38 19.00.05-01, 10 decembrie 2013
cu privire la teza de doctor a doamnei Tatiana Vasian
specialitatea 19.00.05 – Psihologie socială
„Particularităţile psihologice ale atitudinilor parentale faţă de copilul cu dizabilităţi”
Conducător ştiinţific: Bucun Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
 

Nr. crt.

Numele, prenumele

Gradul ştiinţific, titlul ştiinţific / ştiinţifico-didactic (abreviate)

MEMBRII CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC SPECIALIZAT

1.

Bolboceanu Aglaida

dr. hab. în psihologie, prof. cerc.

2.

Paladi Oxana

dr. în psihologie

3.

Malcoci Ludmila

dr. hab. în sociologie, conf. univ.

4.

Cuzneţov Larisa

dr. hab. în pedagogie, prof. univ.

5.

Rusnac Svetlana

dr. în psihologie, conf. univ.

6.

Gânu Domnica

dr. în psihologie, conf. univ.

REFERENŢII OFICIALI

1.

Jelescu Petru

dr. hab. în psihologie, prof. univ.

2.

Cojocaru Natalia

dr. în psihologie, conf. univ.


Rezumatul tezei
  1. Problematica abordată. Cercetarea stabileşte particularităţile psihosociale ale atitudinilor parentale faţă de copilul cu dizabilităţi educat în familie şi în instituţia de tip rezidenţial, comparativ cu copilul cu dezvoltare tipică, dar şi modalităţile psihosociale de schimbare a atitudinilor parentale în raport cu copilul cu dizabilităţi pentru ameliorarea dezvoltării personalităţii acestuia. 
  2. Conţinutul de bază al tezei. Principalele direcţii de cercetare sunt axate pe studiul comparativ al atitudinilor parentale vis-à-vis de copilul cu dizabilităţi, al factorilor psihosociali ce determină formarea atitudinilor parentale, pe identificarea relaţiei dintre tipul atitudinilor parentale şi dezvoltarea copilului. Acestea au stat la baza elaborării şi validării modelului psihosocial de schimbare a atitudinilor parentale în vederea sporirii nivelului de acceptare a copilului cu dizabilităţi, creând condiţii optime pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului.
  3. Principalele rezultate obţinute: Prezenţa dizabilităţii la copil reprezintă un factor major pentru schimbarea atitudinilor parentale faţă de el, determinând particularităţi manifestate prin: nivel înalt de neacceptare a copilului/ respingere emoţională; infantilizarea lui; hipersocializarea autoritară cu cerinţe exagerate; nivel scăzut de cooperare; insatisfacţie constantă în raport cu exercitarea funcţiilor parentale; axarea excesivă pe dizabilitate, cu evidenţierea exagerată a problemelor cauzate de situaţia lui de dezvoltare; orientarea părinţilor spre realizările sociale ale copilului şi corespunderea lui normelor societăţii şi nu spre aprecierea individualităţii lui. Dezvoltarea personalităţii copilului cu dizabilităţi este influenţată de particularităţile psihosociale ale atitudinilor parentale în raport cu el, iar implementarea modelului psihosocial de asistenţă a părinţilor orientat spre schimbarea atitudinilor parentale faţă de copilul cu dizabilităţi favorizează pozitiv acest proces.

În incinta IŞE a avut loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 38 19.00.05-01, 10 decembrie 2013 cu privire la teza de doctor a doamnei Tatiana VasianÎn incinta IŞE a avut loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 38 19.00.05-01, 10 decembrie 2013 cu privire la teza de doctor a doamnei Tatiana VasianÎn incinta IŞE a avut loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 38 19.00.05-01, 10 decembrie 2013 cu privire la teza de doctor a doamnei Tatiana VasianÎn incinta IŞE a avut loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 38 19.00.05-01, 10 decembrie 2013 cu privire la teza de doctor a doamnei Tatiana VasianÎn incinta IŞE a avut loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 38 19.00.05-01, 10 decembrie 2013 cu privire la teza de doctor a doamnei Tatiana Vasian