Pilotarea instrumentelor de evaluare eferente standardelor de calitate a instituției de învățămînt secundar general

     În perioada lunilor octombrie - noiembrie 2013 a fost efectuată, cu susţinerea Ministerului Educaţiei şi sprijinul UNICEF Moldova, pilotarea instrumentelor de evaluare eferente standardelor de calitate a instituției de învățămînt secundar general, activitate prevăzută de proiectului ,,Dezvoltarea standardelor de eficiență a învățării și a standardelor de calitate a instituției de învățămînt secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului ”. Pilotarea instrumentarului s-a realizat în 15 instituţii ale republicii, selectate de Ministerul Educaţiei, din raioanele Cahul, Florești şi municipiul Chișinău. La pilotare au participat instituţiile: mun. Chișinău - LT „Liviu Deleanu”, LT „Alexandru cel bun” din Sîngera, LT „Principesa Natalia Dadiani”, LT „Constantin Negruzzi”, LT „Ion Creangă”; raionul Cahul - LT „Vasile Alexandri” din s.Colibași, LT din s.Slobozia Mare, Gimnaziul „Mihai Eminescu” din s.Manta, LT „Mihai Eminescu” din mun. Cahul, Gimnaziul „George Coșbuc” din s.Andrușul de Jos; raionul Florești - LT „Alexei Mateevici” din s.Sănătăuca, LT din s.Cuhureștii de Sus, LT „Ion Creangă” din or.Florești, LT din s.Frumușica, LT din s.Ștefănești. În instituţiile nominalizate au fost pilotate 7 instrumente de evaluare: fişa de autoanaliză, fiţa de analiză externă, fişa de analiză a documentelor, fişa de observare, chestionarele pentru cadre didactice, elevi şi părinţi. 
     La organizarea procesului de pilotare în teritoriu au participat şefii Direcțiilor Învățămînt, Tineret şi Sport, şefii-adjuncţi ai acestora şi şefii Centrelor metodice. În activitatea de pilotare au fost cuprinşi directorii instituţiilor nominalizate anterior, 53 directori adjuncţi pentru instruire /educaţie, cca 300 cadre didactice, cca 300 elevi şi cca 100 părinţi.
     Rezultatele pilotării instrumentelor de evaluare aferente standardelor de calitate vor influenţa îmbunătăţirea şi definitivarea acestora.

Pilotarea instrumentelor de evaluare eferente standardelor de calitate a instituției de învățămînt secundar generalPilotarea instrumentelor de evaluare eferente standardelor de calitate a instituției de învățămînt secundar generalPilotarea instrumentelor de evaluare eferente standardelor de calitate a instituției de învățămînt secundar generalPilotarea instrumentelor de evaluare eferente standardelor de calitate a instituției de învățămînt secundar generalPilotarea instrumentelor de evaluare eferente standardelor de calitate a instituției de învățămînt secundar generalPilotarea instrumentelor de evaluare eferente standardelor de calitate a instituției de învățămînt secundar generalPilotarea instrumentelor de evaluare eferente standardelor de calitate a instituției de învățămînt secundar general