Spectacolul muzical
Azi, Moldovă, eu te cînt

     Joi, 21 noiembrie 2013, profesorii de educaţie muzicală aflaţi la cursurile de formare continuă la IŞE, au susţinut proba de evaluare finală (partea practică) sub forma unui spectacol muzical cu genericul Azi, Moldovă, eu te cînt.  Sala de festivităţi, unde s-a desfăşurat evenimentul, a fost transformată într-o  veritabilă Casă mare, unde artiştii îmbrăcaţi în straie naţionale şi-au întîmpinat cu multă căldură spectatorii – profesori de alte discipline şcolare aflaţi la stagii de formare continuă la IŞE.  
     În cadrul spectacolului au fost interpretate cu o deosebită măiestrie cîntece folclorice şi romanţe, dar şi cîteva piese muzicale din marele repertoriu clasic. Un moment special al evenimentului a reprezentat apariţia în scenă a discipolei profesoarei de educaţie muzicală de la gimnaziul Serghei Rudenco din Vulcăneşti. Eleva a interpretat cu multă dăruire un cîntec popular şi a recitat expresiv o poezie. 
     Spectacolul muzical a fost prezentat ca urmare a trei săptămîni de studii, perioadă în care profesorii şi-au dezvoltat competenţele de specialitate şi metodologice. 
     Apreciem faptul că şi de data aceasta, prin efortul generos al dnei Elizaveta Globa,  şef biblitecă IŞE  şi al dnei Luminiţa Armaşu, bibliotecară, în cadrul evenimentului a fost organizată expoziţia de lucrări ştiinţifico-didactice Muzica – punte între suflete. 
     Menţionăm, în context, că la finele spectacolului profesorii au exprimat mulţumiri pentru buna organizare şi desfăşurare a cursurilor administraţiei IŞE, dnei dr. conf. Mariana Vacarciuc, specialistul catedrei la disciplina Educaţie muzicală, dnei Maria Savin, magistru în pedagogie, metodista catedrei, bibliotecarelor, precum şi tuturor cadrelor didactice antrenate în realizarea programei de formare. 
     Secvenţele video ataşate confirmă că la IŞE, în data de 21 noiembrie 2013, muzica a înălţat sufletul omenesc către tot ce este bun şi frumos. 

 

Spectacol muzical cu genericul "Azi, Moldovă, eu te cînt".Spectacol muzical cu genericul "Azi, Moldovă, eu te cînt".Spectacol muzical cu genericul "Azi, Moldovă, eu te cînt".Spectacol muzical cu genericul "Azi, Moldovă, eu te cînt".Spectacol muzical cu genericul "Azi, Moldovă, eu te cînt".