Spectacolul muzical Cu drag de Dumneavoastră

Joi, 25 septembrie 2013, în sala de festivităţi a IŞE, profesorii de educaţie muzicală aflaţi la cursurile de formare profesională continuă, au prezentat spectacolul muzical cu genericul Cu drag de Dumneavoastră, manifestarea reprezentînd totodată şi proba de evaluare finală (partea practică).
Graţie dnei E. Globa,  șef biblitecă IŞE  şi a dnei L. Armaşu, bibliotecară, la finele spectacolului a fost prezentată expoziţia de lucrări ştiinţifico-didactice Muzica – punte între suflete.
Spectacolul muzical a avut loc ca rezultat a trei săptămîni de studii, timp în care profesorii şi-au dezvoltat competenţele de specialitate şi metodologice. Dna dr. conf. Mariana Vacarciuc, specialistul catedrei la disciplina Educaţie muzicală, împreună cu alţi colaboratori ai IŞE, au depus un efort substanţial pe parcursul stagiului pentru ca profesorii să plece acacă cu gîndul de a face schimbări pozitive în organzarea şi desfăşurarea procesului educaţional la disciplină, de a-i face pe elevi să înţeleagă şi să simtă cu adevărat muzica de calitate.
Este îmbucurător  că în cadrul stagiului a fost organizată şi o activitate interdisciplinară, la care au participat activ profesorii de educaţie muzicală şi cei de educaţie tehnologică.
 Pozele ataşate confirmă faptul că asemenea activităţi sunt binevenite şi reprezintă un beneficiu atît pentru profesori cît şi pentru spectatori.

Spectacolul muzical Cu drag de DumneavoastrăSpectacolul muzical Cu drag de DumneavoastrăSpectacolul muzical Cu drag de DumneavoastrăSpectacolul muzical Cu drag de DumneavoastrăSpectacolul muzical Cu drag de DumneavoastrăSpectacolul muzical Cu drag de Dumneavoastră