Seminarul Ştiintific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinte ale Educaţiei aduce la cunoştinţa Comunităţii Ştiintifice că în sedinţa publică din 28septembrie 2012, ora 14:00 va fi examinata teza de doctor  habilitat in pedagogie, Specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (istoria), a dnei Petrovschi NINA cu tema:

VALORIZAREA TEHNOLOGICĂ A PRINCIPIULUI INTEGRALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢAREA PRAGMATICĂ A ISTORIEI ÎN LICEU 
Sedinta se va desfasura în sala 212 a Institutului de Stiinte ale Educatiei, str. Doina 104