În zilele de 18-19 octombrie 2013,

în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei,

şi-a desfăşurat lucrările

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

Educaţia pentru dezvoltare durabilă:

inovaţie, competitivitate, eficienţă

Şedinţele acestui for ştiinţific au reunit circa 200 de participanţi din Republica Moldova, România, Ucraina, Federaţia Rusă, Canada, Kazahstan, Israel. La întrunire au fost prezenţi colaboratori ai Ministerului Educaţiei, AŞM; cercetători ştiinţifici şi cadre didactice de la USM, UPS „Ion Creangă”, USB „Alecu Russo”, UST (Chişinău), precum şi din alte instituţii.

Cuvânt de deschidere a avut Dna Lilia Pogolşa, dr., conf. univ., Director al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, remarcând transformarea educaţiei într-o veritabilă prioritate naţională. Se impune un dialog structurat pentru consolidarea eforturilor în perspectiva atingerii obiectivelor de asigurare a calităţii, de modernizare a educaţiei din Republica Moldova şi de creştere a rolului şi statutului profesorului în societate.

Dna Tatiana Potîng, prim-viceministru al Republicii Moldova, a relevat prestanţa forului ştiinţific respectiv, actualitatea genericului, precum şi aportul activităţii I.Ş.E. în dezvoltarea învăţământului din Republica Moldova.

Dna Liliana Nicolaescu-Onofrei, viceministru al educaţiei, în alocuţiunea sa a consemnat desfăşurarea cercetărilor în domeniul educaţional şi asigurarea ştiinţifică vizând implementarea rezultatelor în practica pedagogică şi managerială, asigurarea didactică şi metodologică a funcţionării şi dezvoltării sistemului de învăţământ, coordonarea şi efectuarea la scară naţională a perfecţionării cadrelor didactice – realizate în cadrul şi cu aportul cadrelor ştiinţifice ale Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.

Prezent la acest eveniment de amploare, DlIon Guceac, secretar ştiinţific general al AŞM, a menţionat că în modernitate o ţară nu poate exista fără ştiinţă, fără cercetare, fără progres. Asemenea întruniri sunt şi ele o modalitate de integrare a comunităţii ştiinţifice din Moldova în comunitatea ştiinţifică europeană.

A rostit o alocuţiune şi Dl Dumitru Ivanov, preşedinte al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, afirmând că este necesar un efort comun de dragul unor generaţii mai competente, competitive şi inteligente.

În şedinţa plenară au ţinut discursuri: Aglaida Bolboceanu (dr. hab., prof. cercet., IŞE), Viorica Andriţchi(dr. hab. conf. univ., IŞE), Tamara Cazacu (dr. în pedagogie, IŞE), Oxana Paladi (dr. în psihologie, IŞE), Elena Brănaru (dr., profesor, Bucureşti, România), Angela Cara (dr., conf. cercet., IŞE), Virginia Rusnac (dr. în psihologie, IŞE).

În şedinţa plenară a conferinţei au fost reliefate rezultativitatea şi eficienţa cercetărilor realizate în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. Au fost trasate unele direcţii prioritare de dezvoltare ale învăţământului din Republica Moldova.

Evenimentul a servit drept platformă de discuţie a problemelor şi direcţiilor strategice de dezvoltare a sectorului educaţional, a acţiunilor prioritare şi a proiectelor concrete de soluţionare multiaspectuală a problemelor relevate. Cele 6 secţiuni ale conferinţei au întrunit circa 100 de persoane, care au dezbătut pe larg probleme esenţiale ale procesului educaţional. Sumarul comunicărilor reflectă un spectru tematic foarte amplu.

În cadrul conferinţei a fost organizat, cu statut de pionierat, şi workshop-ul „Asistenţa psihologică a copiilor şi adolescenţilor în situaţii extremale” (moderatori: A. Bolboceanu, dr. hab., prof. univ., IŞE; Tatiana Vasian, cerc. şt., IŞE), care a convocat 18 persoane din diverse instituţii şi organizaţii – factori decizionali în abordarea problemei comportamentului autodistructiv la copii şi adolescenţi. Un aport consistent l-a avut Irina Brănaru(dr., prof., România). Au fost supuse dezbaterilor perspectivele şi oportunităţile de prevenire a suicidului în rândurile copiilor şi adolescenţilor din R. Moldova. În contextul discuţiei, au fost prezentate date statistice elocvente vizând situaţia actuală în R. Moldova, precum şi la nivel internaţional cu referinţă la fenomenul în cauză. Finalmente, au fost promovate recomandăripertinente întru diminuarea riscului suicidar printre copii şi adolescenţi în R. Moldova.

La finele Conferinţei Stiinţifice Internaţionale, moderatorii atelierelor de lucru au prezentat o sinteză, reflectând principalele rezultate ale dezbaterilor şi punctele de vedere emise de către participanţi.

A fost o activitate laborioasă, productivă, cu ample discuţii, în urma căreia participanţii la acest for ştiinţific au emis valoroase idei şi propuneri, reflectate în Rezoluţia Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale.

 

 

În zilele de 18-19 octombrie 2013, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a desfăşurat lucrările CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂÎn zilele de 18-19 octombrie 2013, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a desfăşurat lucrările CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂÎn zilele de 18-19 octombrie 2013, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a desfăşurat lucrările CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂÎn zilele de 18-19 octombrie 2013, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a desfăşurat lucrările CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂÎn zilele de 18-19 octombrie 2013, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a desfăşurat lucrările CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂÎn zilele de 18-19 octombrie 2013, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a desfăşurat lucrările CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂÎn zilele de 18-19 octombrie 2013, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a desfăşurat lucrările CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂÎn zilele de 18-19 octombrie 2013, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a desfăşurat lucrările CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂÎn zilele de 18-19 octombrie 2013, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a desfăşurat lucrările CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂÎn zilele de 18-19 octombrie 2013, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a desfăşurat lucrările CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂÎn zilele de 18-19 octombrie 2013, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a desfăşurat lucrările CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂÎn zilele de 18-19 octombrie 2013, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a desfăşurat lucrările CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂÎn zilele de 18-19 octombrie 2013, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a desfăşurat lucrările CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂÎn zilele de 18-19 octombrie 2013, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a desfăşurat lucrările CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂÎn zilele de 18-19 octombrie 2013, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a desfăşurat lucrările CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂÎn zilele de 18-19 octombrie 2013, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a desfăşurat lucrările CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂÎn zilele de 18-19 octombrie 2013, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a desfăşurat lucrările CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂÎn zilele de 18-19 octombrie 2013, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a desfăşurat lucrările CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂÎn zilele de 18-19 octombrie 2013, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a desfăşurat lucrările CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂÎn zilele de 18-19 octombrie 2013, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a desfăşurat lucrările CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂÎn zilele de 18-19 octombrie 2013, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a desfăşurat lucrările CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂÎn zilele de 18-19 octombrie 2013, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a desfăşurat lucrările CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂÎn zilele de 18-19 octombrie 2013, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a desfăşurat lucrările CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂÎn zilele de 18-19 octombrie 2013, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a desfăşurat lucrările CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂÎn zilele de 18-19 octombrie 2013, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a desfăşurat lucrările CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂÎn zilele de 18-19 octombrie 2013, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a desfăşurat lucrările CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂÎn zilele de 18-19 octombrie 2013, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a desfăşurat lucrările CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ 


Galerie foto