În data de 4 septembrie curent, cercetătorii ştiinţifici din cadrul serviciului Relaţii Internaţionale şi Transfer Tehnologic din IŞE au participat la seminarul "Managementul Proprietăţii Intelectuale în programele europene de cercetare”, desfăşurat în incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi organizat de AŞM, Centrul Proiecte Internaţionale (CPI), în parteneriat cu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și Oficiul Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană, cu susţinerea Serviciului IPR Helpdesk al Comisiei Europene. Experții din cadrul IPR Helpdesk au intervenit de la Bruxelles prin intermediul unei video-conferinţe. Lucrările acestui seminar au fost orientate spre analiza structurii sistemului national de protecţie intelectuală, clasificarea Drepturilor de Proprietate Intelectuală şi implementarea standardelor europene în domeniu. De asemenea un accent major a fost pus pe importanţa campaniilor de creştere a gradului de conştientizare a consumatorilor cu privire la contrafacere şi piraterie, subliniindu-se importanţa şi beneficiile protejării proprietăţii intelectuale, precum şi consecinţele negative ca rezultat al achiziţionării produselor piratate sau contrafăcute, atît pentru consumator, cît şi pentru producătorul autorizat.    
Prezentările din cadrul evenimentului pot fi accesate la  http://cpi.asm.md/?p=3123