Seminarul Ştiintific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinte ale Educaţiei aduce la cunoştinţa Comunităţii Ştiintifice că în sedinţa publică din 14septembrie 2012, ora 14:00 va fi examinata teza de doctor  in pedagogie, Specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generala, a dnei Barbaroş TATIANA cu tema:

REPERE PSIHOPEDAGOGICE PRIVIND CONSILIEREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ A ADOLESCENŢILOR 
Sedinta se va desfasura în sala 212 a Institutului de Stiinte ale Educatiei, str. Doina 104