IŞE a organizat stagiile de formarea cadrelor didactice pe subiectul implementării standardelor de eficienţă a învăţării la disciplinele de studiu din învăţămîntul secundar general şi a evaluării în bază de competenţă
În perioada 15-19 iulie a.c. IŞE, în colaborare cu UNICEF şi Ministerul Educaţiei, a organizat stagii de formare a cadrelor didactice pe subiectul implementării standardelor de eficienţă a învăţării la disciplinele de studiu din învăţămîntul secundar general şi a evaluării în bază de competenţe. Acest eveniment a constituit un suport didactic adresat cadrelor didactice întru organizarea şi monitorizarea activităţii de evaluare în unitatea şcolară.
În cadrul seminarelor date au participat circa 280 cadre didactice, specialişti în domeniul disciplinelor socio-umane, care vor deveni formatori locali pentru instruirea cadrelor didactice din teritoriu. Drept obiectiv major al acestor stagii constituie formarea cunoştinţelor, capacităţilor şi deprinderilor de elaborare, organizare şi promovare a standardelor educaţionale.
 
În cadrul acestor şedinţe formabilii au iniţiat o comunicare eficientă pe dimensiunea standartizării şi evaluării în bază de competenţe; fapt care a condus la propunerea unor soluţii concrete în vederea rezolvării problemelor actuale ale învăţămîntului secundar general.