„CREATIVITATE ŞI INOVAŢIE ÎN PREDAREA GEOGRAFIEI„

Aşa a fost numit Workshopul Internaţional, care a derulat în incinta Liceului Teoretic din satul Zubreşti, raionul Străşeni în zilele de 14-15 mai 2013. A fost iniţiat şi organizat de Centrul de Excelenţă Didactică al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. Coorganizatori au fost Direcţia de Învăţămînt Străşeni, şef Iulia Certan; LT Zubreşti, director Olga Iachimciuc, Universitatea „Babeş-Bolyai„, Cluj-Napoca, România cu invitaţiii:Maria Eliza Dulamă, conf. univ. dr; Liliana Ciascai, prof. univ, dr.; Oana Ilovan, lector univ, dr..

Workshopul a fost organizat cu scopul de a oferi prilejul unui schimb de experienţă didactică în predarea geografiei, dar şi a altor discipline şcolare

Cu deosebit interes profesorii de geografie au ascultat şi au discutat pe marginea prezentărilor invitaţilor din România. Au exprimat recunoştinţă şi mulţumiri pentru activitatea ştiinţifico-didactică a Maria Eliza Dulamă, autor a multor articole, monografii, manuale de Didactică a Geografiei, după care se conduc nu numai profesorii de specialitate, dar şi de alte discipline şcolare din Republica Moldova.

La rîndul lor Invitatele din România au exprimat opiniile lor, privind organizarea şi derularea activităţilor în cadrul Workşopului.

Redăm una din ele mai jos:

„Workshopul organizat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Direcţia de Învăţământ Străşeni, Liceul Teoretic Zubreşti, în colaborare cu Universitatea ,,Babeş-Bolyaiş Cluj-Napoca din România a fost o oportunitate de a face un schimb valoros de experienţă, de cunoaştere şi de opinii atât cu profesorii din R. Moldova, cât şi cu elevii.

În lecţiile la care am asistat, elevii acestui liceu au demonstrat că au un nivel înalt de cunoştinţe referitoare la subiectele abordate, că au competenţe de comunicare scrisă şi orală, că ştiu să coopereze pentru a obţine rezultate de bună calitate atunci când lucrează în echipe, că investesc efort intelectual şi pasiune în ceea ce fac, reflectând o excelentă relaţie profesor-elev.

Activitatea extracurriculară la care am asistat „ un concurs între două echipe de elevi „Patrioţii şi Codrenii” a fost un moment de profundă emoţie generat dintr-o abordare multidisciplinară atât din partea profesoarei de istorie, cât şi a concurenţilor. Implicaţi într-un proiect tematic, elevii au creat şi au jucat un palier vast de roluri. Ei au fost actori, dansatori,cântăreţi, prezentatori, concurenţi. Profesori excelenţi, elevi performanţi.

După aceste două activităţi centrate pe elevi, profesorii şi-au împărtăşit experienţele şi cunoştinţele la o masă rotundă cu titlul ,,Creativitate şi inovaţie în predarea geografiei”. Au participat învăţători, profesori de diverse specialităţi şi care predau la nivel preuniversitar sau universitar, inspectori de specialitate, manageri, elevi. Discuţiile au fost moderate cu măiestrie pedagogică de doamna Serafima Roşcovan, iniţiatoarea şi principala organizatoare a acestei activităţi. Abordarea acestei teme a permis transferul de informaţii teoretice şi de informaţii cu caracter metodologic între profesori de diverse specialităţi, identificarea şi exemplificarea unor relaţii între teoria referitoare la creativitate şi modalităţile prin care poate şi este stimulată creativitatea profesorilor şi creativitatea elevilor. La acest forum al inovaţiei, fiecare profesor şi fiecare elev a avut posibilitatea să reflecteze asupra propriei creativităţii şi asupra unor demersuri de dezvoltare personală viitoare.

Profesionalismul cu care a fost organizată activitatea, respectul şi aprecierea manifestată faţă de cei invitaţi ne-au ajutat să ne simţim ca acasă şi să avem dovada că ,,omul sfinţeşte locul”. Impresia finală este că şi într-o şcoală din mediul rural, cu mai puţine resurse materiale, dar cu profesori competenţi, pasionaţi, veritabile ,,manuale cu suflet”, conduşi de o directoare cu înalt nivel de compenţă şi conştiinţă, cu elevi motivaţi să înveţe, dispuşi şi responsabili pentru propria lor învăţare, se poate plămădi excelenţa.

Mulţumim tuturor celor implicaţi pentru şansa de a construi punţi de cunoaştere între instituţiile noastre!”

Conf. univ. dr. Maria Eliza Dulamă

Universitatea ,,Babeş-Bolyaiş Cluj-Napoca din România

La finele activităţilor au fost semnate Convenţiile de Colaborare dintre Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Republica Moldova şi :

CCD (Casa Corpului Didacic) Cluj-Napoca;

IJŞ (Inspectoratul General Şcolar) Cluj-Napoca;

Facultatea de Psihologie a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.

 

Workshopul Internaţional "Creativitate şi inovaţie în predarea georafiei"Workshopul Internaţional "Creativitate şi inovaţie în predarea georafiei"Workshopul Internaţional "Creativitate şi inovaţie în predarea georafiei"Workshopul Internaţional "Creativitate şi inovaţie în predarea georafiei"Workshopul Internaţional "Creativitate şi inovaţie în predarea georafiei"Workshopul Internaţional "Creativitate şi inovaţie în predarea georafiei"