Seminarul Republican al Profesorilor de Matematică

Conform convenţiei şedinţele Seminarului Republican al Profesorilor de Matematică au loc în prima zi de miercure din fiecare vacanţă la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Astfel la 5 iunie 2013 (prima zi de miercure din vacanţa de vară) s-a realizat şedinţa ordinară a acestui seminar. Genericul a fost unul solicitat de mulţi dintre participanţii seminarului - «Мodalităţi de motivare a elevilor pentru studierea matematicii». Nu e secret că interesul şi motivaţia pentru învăţare a elevilor din Republica Moldova lasă mult de dorit. Practica educaţională denotă foarte multe probleme în motivarea elevilor pentru învăţarea matematicii. În acest context protagonista Seminarului a fost Vrabii Violeta, lector superior la catedra Psihopedagogie şi Management Educaţional, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, specialist în psihologie şi problematica motivaţiei elevilor. În cadrul şedinţei s-au analizat şi discutat diverse aspecte ale motivării elevilor atît teoretice, cît şi aplicative. Participanţii la seminar au rezolvat teste de psihologie, au modelat situaţii educaţionale şi au propus soluţii, au parcipipat foarte aciv şi cu un vădit interes la activităţile desfăşurate de dna V. Vrabii.

La seminar au participat 51 profesori de matematică din gimnazii, licee şi colegii din m.Chişinău şi din raioanele Căuşeni, Cimişlia, Rîşcani, Străşeni, Ialoveni, Rezina , Soroca. Iată cîteva opinii ale profesorilor:

-dna Noroc Dorina, m. Chişinău, LT "Dante Alighieri” – Foarte frumos şi util! Interesant! Mulţumim!

-dna Dimitriu Maria, m. Chişinău, Liceul Republican cu Profil Real – Un seminar binevenit, calm, interesant. Vă mulţumim!

-dna Gunea Ana , m.Chişinău, Liceul Republican cu Profil Real – Mulţumesc mult! Mi-a plăcut foarte mult. Să vă dea Domnul sănătate. Sunteţi o persoană (Violeta Vrabii - n.r.) deosebită. Bravo!

Profesorii au plecat de la seminar nu doar cu cele audiate şi realizate în sală, dar şi cu un suport de curs în varianta electronică privind problematica motivaţiei elevilor pentru învăţare. Profesorii de matematică care n-au avut posibilitate să participe la şedinţă , dar solicită un astfel de suport se pot adresa la Catedra Matematică şi Ştiinţe, IŞE (telefon de contact 022 46 03 63) pentru a obţine acest suport în varianta electronică.

Centrul de Excelenţă Didactică , Catedra Matematică şi Ştiinţe, IŞE şi profesorii de matematică din republică aduc pe această cale frumoase mulţumiri doamnei Vrabii Violeta pentru realizarea unui seminar de succes.

Coordonatorul seminarului dl. I.Achiri a informat că următoarea şedinţă a Seminarului Republican al Profesorilor de Matematică va avea loc la 30 octombrie 2013 la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Genericul şedinţei va fi Analiza rezultatelor examenelor de absolvire a gimnaziului şi de BAC la matematică. Sunt invitaţi toţi cei cointeresaţi în realizarea unui învăţămînt matematic de calitate în Republica Moldova. Infomaţia despre şedinţele Seminarului Republican al Profesorilor de Matematică este plasată şi pe siteul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei www.ise.md.