AVIZ !
Şedinţa ordinară a Seminarului Republican al profesorilor de matematică cu genericul, ,,Modalităţi de motivare a elevilor pentru studierea matematicii’’ va avea   loc la 05 iunie 2013, ora 10.00,  în Sala de festivităţi, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Coordonator I.Achiri,
Şef Centru de Excelenţă Didactică, IŞE.