Acordarea asistenţei informaţionale cadrelor didactice din instituţiile preşcolare, de către Biblioteca IŞE, în perioada cursurilor de recalificare


În perioada 22-26 aprilie, curent, cadrele didactice din instituţiile preşcolare, fiind la cursuri de recalificare la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, au avut ocazia să-şi realizeze Tezele de recalificare în Biblioteca institutului.

Eficienţa acordării asistenţei informaţionale în realizarea temelor Tezelor de recalificare la specialitatea Educaţie Preşcolară se datorează asigurării Bibliotecii cu condiţii optime de muncă şi lectură, cu cele patru computere conectate la Internet, graţie doamnei doctor Lilia POGOLŞA, director al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.

Angajaţii bibliotecii, Elizaveta GLOBA şi Luminiţa ARMAŞU, şi-au adus contribuţia prin acordarea asistenţei informaţionale în asigurarea subiectelor solicitate de cadrele didactice de la specialitatea Educaţie Preşcolară. Din ele fiind; Aspecte metodologice la formarea structurii gramaticale la copiii de 6-7 ani; Condiţii pedagogice privind organizarea activ-participativă a procesului educaţional; Formarea afectivităţii la copiii de 2-3 ani; Dezvoltarea cognitivă a preşcolarilor de vârstă mare prin prisma ariilor curriculare; Eficientizarea comunicării educatorului cu preşcolarii; Formarea competenţei de receptare a textelor literare la copiii de 6-7 ani; Valorificarea stilului democratic managerial la nivelul instituţiilor preşcolare; Modalităţi de formare a atitudinilor pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi copii de vârstă preşcolară mare.

Prin intermediul diverselor materiale informative propuse de bibliotecari, cadrele didactice au avut onoarea de a se familiariza cu publicaţiile ştiinţifice ale institutului, cu publicaţiile ştiinţifice elaborate de personalul profesoral al catedrei Educaţie Preşcolară şi Învăţămînt Primar. Din ele fiind: Proiectarea procesului educaţional în instituţia preşcolară; Continuitatea în formarea competenţelor de învăţare la copiii de 6-8 ani; Învăţăm să fim şcolari, autor Valentina PASCARI, dr.în ped., conf. univ., şef catedră Educaţie Preşcolară şi Învăţămînt Primar.

De asemenea, cadrele didactice au valorificat lucrările ştiinţifice: Metodologia proiectării procesului educaţiei la copiii de 3-5 ani în instituţiile preşcolare şi Metodologia proiectării procesului educaţiei la copiii de 5-7 ani în instituţiile preşcolare, autor Stela CEMORTAN, dr.hab., prof. univ.; Copilul meu merge în clasa 1, autor Aglaida BOLBOCEANU, dr. hab., prof. univ., Lilia PAVLENKO, cercetător ştiinţific.

Informaţia acordată cadrelor didactice, fiind cea mai actuală, a avut impact major în pregătirea Tezelor de recalificare.

Elizaveta GLOBA, şef Bibliotecă, IŞE

 

Acordarea asistenţei informaţionale cadrelor didactice din instituţiile preşcolare, de către Biblioteca IŞE, în perioada cursurilor de recalificare Acordarea asistenţei informaţionale cadrelor didactice din instituţiile preşcolare, de către Biblioteca IŞE, în perioada cursurilor de recalificare Acordarea asistenţei informaţionale cadrelor didactice din instituţiile preşcolare, de către Biblioteca IŞE, în perioada cursurilor de recalificare Acordarea asistenţei informaţionale cadrelor didactice din instituţiile preşcolare, de către Biblioteca IŞE, în perioada cursurilor de recalificare Acordarea asistenţei informaţionale cadrelor didactice din instituţiile preşcolare, de către Biblioteca IŞE, în perioada cursurilor de recalificare Acordarea asistenţei informaţionale cadrelor didactice din instituţiile preşcolare, de către Biblioteca IŞE, în perioada cursurilor de recalificare Acordarea asistenţei informaţionale cadrelor didactice din instituţiile preşcolare, de către Biblioteca IŞE, în perioada cursurilor de recalificare Acordarea asistenţei informaţionale cadrelor didactice din instituţiile preşcolare, de către Biblioteca IŞE, în perioada cursurilor de recalificare Acordarea asistenţei informaţionale cadrelor didactice din instituţiile preşcolare, de către Biblioteca IŞE, în perioada cursurilor de recalificare Acordarea asistenţei informaţionale cadrelor didactice din instituţiile preşcolare, de către Biblioteca IŞE, în perioada cursurilor de recalificare Acordarea asistenţei informaţionale cadrelor didactice din instituţiile preşcolare, de către Biblioteca IŞE, în perioada cursurilor de recalificare Acordarea asistenţei informaţionale cadrelor didactice din instituţiile preşcolare, de către Biblioteca IŞE, în perioada cursurilor de recalificare Acordarea asistenţei informaţionale cadrelor didactice din instituţiile preşcolare, de către Biblioteca IŞE, în perioada cursurilor de recalificare Acordarea asistenţei informaţionale cadrelor didactice din instituţiile preşcolare, de către Biblioteca IŞE, în perioada cursurilor de recalificare