DEPARTAMENTUL DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
Catedra Educaţie Socială, Artistică şi Tehnologică

Profesori de educaţie plastică în dialog cu arta
În perioada 01.04. – 19.04.2013 s-a desfăşurat stagiul de formare profesională continuă pentru profesorii de educaţie plastică din instituţiile de învăţămînt secundar general. Programa de formare a inclus patru module:
  • Didactica disciplinei Educaţie plastică;  
  • Psihopedagogie;
  • Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în educaţie;
  • Curs opţional: Dezvoltarea profesională.
Pe parcursul stagiului profesorii au beneficiat şi de un vast program extraauditorial. Astfel, în data de 13.04.2013 aceştia au efectuat o vizită de studiu la Centrul de Creaţie pentru Copii şi Tineret  Atlant din mun. Chişinău, directoare dna Victoria Harabagiu. Profesorii au participat la o activitate didactică, în cadrul căreia au elaborat, împreună cu copiii, diverse lucrări de artă decorativă.  Activitatea a fost dirijată de dna Ana Babiuc, membră a Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova. Menţionăm că centrul dat este frecventat de circa 60 de copii din familii social – vulnerabile.
În cadrul practicii pedagogice, profesorii au asistat la cîteva lecţii publice la Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală şi la Universitatea Perspectiva-INT, mun. Chişinău.
Un dialog cu arta - astfel poate fi catalogată vizita efectuată la Galeria de Artă Constantin Brâncuşi din Chişinău.  Aici profesorii de educaţie plastică au avut prilejul să contempleze operele de artă plastică ale pictorilor contemporani – membri ai UAP.
În cadrul evaluării finale, profesorii de educaţie plastică au organizat o impresionantă expoziţie de lucrări (desene artistice, sculpturi în lemn, obiecte din ceramică etc.) şi au prezentat proiecte didactice la disciplină, axate pe formarea/ dezvoltarea de competenţe.

 

 Profesorii de educaţie plastică la practica pedagogică,

Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală, mun. Chişinău 

In perioada 01.04.–19.04.2013 un grup de profesori de educaţie plastică din republică au promovat cu succes stagiul de formare profesională continuăIn perioada 01.04.–19.04.2013 un grup de profesori de educaţie plastică din republică au promovat cu succes stagiul de formare profesională continuăIn perioada 01.04.–19.04.2013 un grup de profesori de educaţie plastică din republică au promovat cu succes stagiul de formare profesională continuăIn perioada 01.04.–19.04.2013 un grup de profesori de educaţie plastică din republică au promovat cu succes stagiul de formare profesională continuăIn perioada 01.04.–19.04.2013 un grup de profesori de educaţie plastică din republică au promovat cu succes stagiul de formare profesională continuă

 

Profesorii de educaţie plastică la practica pedagogică, 

Universitatea Perspectiva - INT, mun. Chişinău  

In perioada 01.04.–19.04.2013 un grup de profesori de educaţie plastică din republică au promovat cu succes stagiul de formare profesională continuăIn perioada 01.04.–19.04.2013 un grup de profesori de educaţie plastică din republică au promovat cu succes stagiul de formare profesională continuăIn perioada 01.04.–19.04.2013 un grup de profesori de educaţie plastică din republică au promovat cu succes stagiul de formare profesională continuăIn perioada 01.04.–19.04.2013 un grup de profesori de educaţie plastică din republică au promovat cu succes stagiul de formare profesională continuăIn perioada 01.04.–19.04.2013 un grup de profesori de educaţie plastică din republică au promovat cu succes stagiul de formare profesională continuăIn perioada 01.04.–19.04.2013 un grup de profesori de educaţie plastică din republică au promovat cu succes stagiul de formare profesională continuăIn perioada 01.04.–19.04.2013 un grup de profesori de educaţie plastică din republică au promovat cu succes stagiul de formare profesională continuăIn perioada 01.04.–19.04.2013 un grup de profesori de educaţie plastică din republică au promovat cu succes stagiul de formare profesională continuăIn perioada 01.04.–19.04.2013 un grup de profesori de educaţie plastică din republică au promovat cu succes stagiul de formare profesională continuăIn perioada 01.04.–19.04.2013 un grup de profesori de educaţie plastică din republică au promovat cu succes stagiul de formare profesională continuăIn perioada 01.04.–19.04.2013 un grup de profesori de educaţie plastică din republică au promovat cu succes stagiul de formare profesională continuă

 

 

Profesorii de educaţie plastică la Galeria de Artă Constantin Brâncuşi şi la

Centrul de Creaţie pentru Copii şi Tineret Atlant, mun. Chişinău  

In perioada 01.04.–19.04.2013 un grup de profesori de educaţie plastică din republică au promovat cu succes stagiul de formare profesională continuăIn perioada 01.04.–19.04.2013 un grup de profesori de educaţie plastică din republică au promovat cu succes stagiul de formare profesională continuăIn perioada 01.04.–19.04.2013 un grup de profesori de educaţie plastică din republică au promovat cu succes stagiul de formare profesională continuăIn perioada 01.04.–19.04.2013 un grup de profesori de educaţie plastică din republică au promovat cu succes stagiul de formare profesională continuăIn perioada 01.04.–19.04.2013 un grup de profesori de educaţie plastică din republică au promovat cu succes stagiul de formare profesională continuăIn perioada 01.04.–19.04.2013 un grup de profesori de educaţie plastică din republică au promovat cu succes stagiul de formare profesională continuăIn perioada 01.04.–19.04.2013 un grup de profesori de educaţie plastică din republică au promovat cu succes stagiul de formare profesională continuăIn perioada 01.04.–19.04.2013 un grup de profesori de educaţie plastică din republică au promovat cu succes stagiul de formare profesională continuăIn perioada 01.04.–19.04.2013 un grup de profesori de educaţie plastică din republică au promovat cu succes stagiul de formare profesională continuă