DEPARTAMENTUL DE FORMARE CONTINUĂ
Catedra Educaţie Socială, Artistică şi Tehnologică

Spectacolul muzical -  formă specifică de evaluare finală
      Stagiile de formare profesională continuă sunt certificate de evaluarea finală, care se realizează sub diverse forme: proiect/design didactic, proiect de lecţie – prezentare în power point, proiect de lungă durată, expoziţie de lucrări plastice, conferinţe, simpozioane, spectacol muzical etc. 
În ziua de joi, 18 aprilie, a avut loc evaluarea finală în cadrul stagiului de formare profesională continuă a conducătorilor muzicali din instituţiile preşcolare. Evenimentul s-a desfăşurat sub formă de spectacol muzical cu genericul Lăsaţi-i să vină la Mine... la care au luat parte şi un grup de copii de la grădiniţa nr. 146 din mun. Chişinău, ghidat cu măiestrie de dna Ina Şchendrea. 
De menţionat că acest frumos eveniment a fost precedat de trei săptămîni pline de activităţi educaţionale, în cadrul cărora conducătorii muzicali şi-au dezvoltat competenţele metodologice şi de specialitate. De asemenea, pe lîngă orele realizate în sălile de curs ale Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, participanţii la stagiu au avut prilejul să  asiste şi la cîteva activităţi muzicale, realizate cu mult profesionalism de doamnele Olga Barbalat şi Mariana Sîrcu de la grădiniţele nr. 196 şi, respectiv, nr. 210 din  mun. Chişinău.
 Secvenţele video ataşate confirmă că o atare formă de evaluare – spectacolul muzical – este şi instructivă, şi afectivă, şi estetică, şi mobilizatoare, şi formativă, şi educativă. 
 

Joi, 18 aprilie, a avut loc evaluarea finală în cadrul stagiului de formare profesională continuă a conducatorilor muzicali din instituţiile preşcolareJoi, 18 aprilie, a avut loc evaluarea finală în cadrul stagiului de formare profesională continuă a conducatorilor muzicali din instituţiile preşcolareJoi, 18 aprilie, a avut loc evaluarea finală în cadrul stagiului de formare profesională continuă a conducatorilor muzicali din instituţiile preşcolareJoi, 18 aprilie, a avut loc evaluarea finală în cadrul stagiului de formare profesională continuă a conducatorilor muzicali din instituţiile preşcolareJoi, 18 aprilie, a avut loc evaluarea finală în cadrul stagiului de formare profesională continuă a conducatorilor muzicali din instituţiile preşcolareJoi, 18 aprilie, a avut loc evaluarea finală în cadrul stagiului de formare profesională continuă a conducatorilor muzicali din instituţiile preşcolareJoi, 18 aprilie, a avut loc evaluarea finală în cadrul stagiului de formare profesională continuă a conducatorilor muzicali din instituţiile preşcolareJoi, 18 aprilie, a avut loc evaluarea finală în cadrul stagiului de formare profesională continuă a conducatorilor muzicali din instituţiile preşcolareJoi, 18 aprilie, a avut loc evaluarea finală în cadrul stagiului de formare profesională continuă a conducatorilor muzicali din instituţiile preşcolareJoi, 18 aprilie, a avut loc evaluarea finală în cadrul stagiului de formare profesională continuă a conducatorilor muzicali din instituţiile preşcolareJoi, 18 aprilie, a avut loc evaluarea finală în cadrul stagiului de formare profesională continuă a conducatorilor muzicali din instituţiile preşcolareJoi, 18 aprilie, a avut loc evaluarea finală în cadrul stagiului de formare profesională continuă a conducatorilor muzicali din instituţiile preşcolareJoi, 18 aprilie, a avut loc evaluarea finală în cadrul stagiului de formare profesională continuă a conducatorilor muzicali din instituţiile preşcolareJoi, 18 aprilie, a avut loc evaluarea finală în cadrul stagiului de formare profesională continuă a conducatorilor muzicali din instituţiile preşcolareJoi, 18 aprilie, a avut loc evaluarea finală în cadrul stagiului de formare profesională continuă a conducatorilor muzicali din instituţiile preşcolareJoi, 18 aprilie, a avut loc evaluarea finală în cadrul stagiului de formare profesională continuă a conducatorilor muzicali din instituţiile preşcolareJoi, 18 aprilie, a avut loc evaluarea finală în cadrul stagiului de formare profesională continuă a conducatorilor muzicali din instituţiile preşcolareJoi, 18 aprilie, a avut loc evaluarea finală în cadrul stagiului de formare profesională continuă a conducatorilor muzicali din instituţiile preşcolareJoi, 18 aprilie, a avut loc evaluarea finală în cadrul stagiului de formare profesională continuă a conducatorilor muzicali din instituţiile preşcolareJoi, 18 aprilie, a avut loc evaluarea finală în cadrul stagiului de formare profesională continuă a conducatorilor muzicali din instituţiile preşcolareJoi, 18 aprilie, a avut loc evaluarea finală în cadrul stagiului de formare profesională continuă a conducatorilor muzicali din instituţiile preşcolareJoi, 18 aprilie, a avut loc evaluarea finală în cadrul stagiului de formare profesională continuă a conducatorilor muzicali din instituţiile preşcolareJoi, 18 aprilie, a avut loc evaluarea finală în cadrul stagiului de formare profesională continuă a conducatorilor muzicali din instituţiile preşcolareJoi, 18 aprilie, a avut loc evaluarea finală în cadrul stagiului de formare profesională continuă a conducatorilor muzicali din instituţiile preşcolareJoi, 18 aprilie, a avut loc evaluarea finală în cadrul stagiului de formare profesională continuă a conducatorilor muzicali din instituţiile preşcolareJoi, 18 aprilie, a avut loc evaluarea finală în cadrul stagiului de formare profesională continuă a conducatorilor muzicali din instituţiile preşcolare