AVIZ
Miercuri, 29 mai 2013, ora 14:00, 
în şedinţa Seminarului Stiintific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
va fi examinata teza de doctor  in pedagogie a dnei STANCIUC Zinaida, cu tema:
INFLUENȚA FORMATIVĂ A COMUNICĂRII  PEDAGOGICE ASUPRA STILURILOR COGNITIVE ALE STUDENȚILOR,  
specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală.
Consultant ştiinţific: PLATON C., dr. hab. în pedagogie, prof. univ.
Sedinta se va desfasura în sala 212 a Institutului de Stiinte ale Educatiei, str. Doina, 104.