Am descoperit cărţile bunicului, m-am descoperit pe mine, iar apoi noi, cititorii l-am descoperit pe Nicolae Dabija...

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a avut parte de o întâlnire frumoasă cu scriitorul Nicolae Dabija, în data de 4 aprilie, 2013. La eveniment au participat cadrele didactice din republică, învăţători din regiunea Odesa veniţi la cursuri de perfecţionare, precum şi colaboratorii IŞE.

Organizatorii evenimentului au fost Catedra Educaţie Preşcolară şi Învăţământ Primar, Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi Catedra Limbă şi Comunicare.

Memorabila activitate a debutat prin întâlnirea cu pâine şi sare a maestrului. Sala a fost suprasolicitată, publicul fiind curios să-l revadă pe stăpânul condeiului, care în ultimii ani a răscolit inimile cititorilor prin două cărţi de excelenţă: Temă pentru acasă, roman reeditat de trei ori şi volumul de nuvele Nu vă îndrăgostiţi primăvara.

Directorul adjunct al IŞE, Dl Nelu Vicol, dr., conf. univ. a realizat o retrospectivă prezentând activitatea prodigioasă şi bibliografia scriitorului, remarcându-i ascensiunile umane, politice şi scriitoriceşti.

Moderatoarea, Dna Mariana Marin, dr. conf. univ. a stăruit să aducă emoţional publicul, în lumea cărţii prezentate la această întâlnire şi anume Nu vă îndrăgostiţi primăvara.

Scriitorul Nicolae Dabija a remarcat că la IŞE se află ca acasă, căci pedagogii sunt cei care au continuat dintotdeauna flacăra conştiinţei naţionale prin promovarea valorilor autentice ale neamului nostru. Mulţimea a fost fericită să se recunoască în caracterizarea făcută de Domnia Sa, prin faptul că pedagogul este demn de un respect necondiţionat din partea societăţii. A amintit publicului despre puterea ce stă în mâinile cadrelor didactice, puterea de a schimba lumea, puterea de a menţine statornicia unui stat prin limbă, istorie şi cultură.

Lecţia de istorie şi patriotism a scriitorului Nicolae Dabija s-a desăvârşit prin numeroasele exemple proprii, fiind elev în şcoala de baştină, iar dorinţa de a stăpâni tainele cărţilor a fost mai puternică decât orice regim sau situaţie politică. A crescut printre cărţile bunicului său arhimandritul Serafim Dabija, îşi amintea maestrul. Le-a descoperit rând pe rând, s-a descoperit pe sine, iar apoi noi, cititorii l-am descoperit pe Nicolae Dabija.

Oaspetele a ţinut să venereze propriul dascăl din clasele primare, cel care a reuşit să-şi folosească măiestria, astfel încât în clasa I absolveai clasa a III-a, iar în clasa a II-a reuşeai să te afirmi ca un bun elev de clasa a IV-a. Şi-a amintit cu o sensibilitate aparte despre profesorul de geografie din şcoala sa, care a fost mai puternic decât lupul, puterea constând în dorinţa cunoaşterii de carte.

Dna Maria Hadârcă, dr. conf. cerc., IŞE a amintit colegilor prezenţi despre activitatea Domnului Dabija în calitate de autor de manuale, mulţumindu-i pentru aportul adus şcolii. În acelaşi timp, a amintit despre un spaţiu-lipsă în literatura pentru tineret a cărţilor dedicate acestora. Scriitorul a menţionat despre recenta carte Nu vă îndrăgostiţi primăvara! ca fiind un răspuns exemplar la această lipsă, or, cititorul tânăr are mari şanse să devină unul interesat de lectură, citind culegerea de nuvele.

Dna Ştefania Isac, dr. conf.univ., IŞE a mobilizat interesul tuturor apreciind întâlnirea dată, înscrisă în parteneriatul institutului cu scriitorul Nicolae Dabija. În discursul său, dna Isac a realizat un metatext dintre titlul cărţii Nu vă îndrăgostiţi primăvara şi poezia de dragoste a lui Nichita Stănescu, răvăşind emoţional sufletele ascultătorilor.

Din numele profesorilor aflaţi în sală a vorbit Domnul Sergiu Ştefan, Liceul Teoretic Universum, s. Sărata Galbenă, Hînceşti. Colegul a ţinut să aprecieze înalt activitatea scriitorului, a dezlegat câteva metafore ascunse printre personajele cărţii, şi-a exprimat atitudinea faţă de mesajul profund al scrierilor sale.

Fiecare dintre noi, cei care am participat la prezenta manifestare a savurat cu nesaţ din vocea-i blândă, o voce de scriitor, o voce cu care am crescut citind Nasc şi la Moldova oameni, Daciada, Ochiul al treilea, Pe urmele lui Orfeu etc.

Participanţii la eveniment au remarcat calităţile multiple ale scriitorului, l-au aplaudat îndelung şi i-au mulţumit pentru grija faţă de cei care grijesc sufletele de copil. Sesiunea de autografe a constituit un bun prilej pentru participanţi la scrierea memoriilor sale cu această întâlnire de la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Aducem sincere mulţumiri Domnului Nicolae Dabija prin onoarea de a-l avea alături de noi pe maestrul sufletului de dascăl. Îi urăm multă sănătate şi inspiraţie nesfârşită.

Aş vrea să trăiesc în lumea cărţii

Nu vă îndrăgostiţi primăvara de Nicolae Dabija...

Pe cât primăvara este de aşteptată, pe atât ne îndeamnă scriitorul să nu ne îndrăgostim. Şi totuşi nu ascult de îndemnul scriitorului, ci purced spre o dragoste. Este dragostea cărţii pe care o ţin în mâini, este chemarea dincolo de ce credem că poate fi o iluzie. Este o voce, un strigăt, un ecou pe care îl urmez. O altfel de lume decât cea pe care o credem.

Este lumea cărţii cu Leyla, cu Augustin, Cu Ela, cu Lewi. Vor urma şi alte personaje.

În chipul unei sclave, în sufletul unei femei de sultan găsim devotamentul femeii. Aş vrea să trăiesc în lumea Leylei ca să fiu o revoluţionară, să apăr dreptul femeii chinuite. Se pare că, în lumea dragostei, un copil îşi caută o mamă, pune numele unei mame, iar mama, după ani le găseşte un nume copiilor săi.

Dragostea se asociază cu o căutare a identităţii în nuvela Leyla. Aş vrea să trăiesc în acel mirific timp, când începea primăvara, iar seara mirosea a toamnă. Visez să am cocostârcii în calitate de învăţători. Nu cred că mi-aş dori să învăţ a sări de la ei, ci să învăţ statornicia, să admir inteligenţa în chipul lor luminos. Probabil că de la cocostârci, Leyla a învăţat dragostea, una mult mai frumoasă decât cea primăvăratică - dragostea de familie, dragostea adevărată...

Oraşul Plopilor, o altă adresă a dragostei. Augustin şi Ela - două fiinţe nenorocite. Ce face dragostea dintr-un bărbat? Îl face să zboare, iar în acest zbor al său uită să mai coboare. Când te îndrăgosteşti, mersul pe tavan este strict interzis, altfel ninsoarea pufului de plopi ţine toată noaptea. Într-o dragoste primăvăratică, când îţi permiţi să zbori, urmează o vară cu uşi întroienite de puf de plop ca în iernile grele. Nu te îndrăgosti primăvara, căci rişti să ieşi afară pe geamuri. În plină vară, tehnica de înzăpezire va trebui să facă pârtii prin troienele de puf imaculat.

Dragostea şi nenorocirea sunt la braţ. Însă dacă iubeşti îşi asumi riscul. Totuşi extremele sunt încurajate în nuvela cu numele cărţii, pentru a determina o pieire sau poate o renaştere...

M. Marin


Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a avut parte de o întâlnire frumoasă cu scriitorul Nicolae Dabija, în data de 4 aprilie, 2013Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a avut parte de o întâlnire frumoasă cu scriitorul Nicolae Dabija, în data de 4 aprilie, 2013 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a avut parte de o întâlnire frumoasă cu scriitorul Nicolae Dabija, în data de 4 aprilie, 2013 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a avut parte de o întâlnire frumoasă cu scriitorul Nicolae Dabija, în data de 4 aprilie, 2013 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a avut parte de o întâlnire frumoasă cu scriitorul Nicolae Dabija, în data de 4 aprilie, 2013 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a avut parte de o întâlnire frumoasă cu scriitorul Nicolae Dabija, în data de 4 aprilie, 2013 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a avut parte de o întâlnire frumoasă cu scriitorul Nicolae Dabija, în data de 4 aprilie, 2013 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a avut parte de o întâlnire frumoasă cu scriitorul Nicolae Dabija, în data de 4 aprilie, 2013 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a avut parte de o întâlnire frumoasă cu scriitorul Nicolae Dabija, în data de 4 aprilie, 2013 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a avut parte de o întâlnire frumoasă cu scriitorul Nicolae Dabija, în data de 4 aprilie, 2013 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a avut parte de o întâlnire frumoasă cu scriitorul Nicolae Dabija, în data de 4 aprilie, 2013 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a avut parte de o întâlnire frumoasă cu scriitorul Nicolae Dabija, în data de 4 aprilie, 2013 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a avut parte de o întâlnire frumoasă cu scriitorul Nicolae Dabija, în data de 4 aprilie, 2013 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a avut parte de o întâlnire frumoasă cu scriitorul Nicolae Dabija, în data de 4 aprilie, 2013 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a avut parte de o întâlnire frumoasă cu scriitorul Nicolae Dabija, în data de 4 aprilie, 2013 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a avut parte de o întâlnire frumoasă cu scriitorul Nicolae Dabija, în data de 4 aprilie, 2013 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a avut parte de o întâlnire frumoasă cu scriitorul Nicolae Dabija, în data de 4 aprilie, 2013