Vineri, 05 aprilie 2013 în şedinţa Seminarului Stiintific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei a fost examinata teza de doctor in pedagogie a dnei Grigor Ina, cu tema: EDUCAŢIA ECONOMICĂ A ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÎNTUL LICEAL IN REPUBLICA MOLDOVA, specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală. Conducător ştiinţific este CARA A., dr. în pedagogie, conf. cercet.