Evaluare finală de sărbătoare la IŞE
      Pe neobservate s-au scurs zilele pentru profesorii din învăţămînul  artistic-muzical din republică aflaţi la stagii de formare  profesională continuă, organizate de  Catedra Educaţie Socială, Artistică şi Tehnologică a IŞE, în perioada  14. 01 –01.02. 2013.  Formabilii au fost monitorizaţi  şi instruiţi de profesori performanţi precum sunt  Mariana Vacarciuc, doctor conferenţiar, Rodica Solovei, doctor în pedagogie, Victor Raischi, doctor conferenţiar, Aliona Paniş, doctor în pedagogie, Violeta Vrabie, lector superior, Diana Lvovschi, lector superior.La finele stagiilor formabilii au susţinut o evaluare  complexă, a cărei componentă a constituit – o şi evoluarea muzical – artistică de tip concert. În baza unui scenariu bine regizat au fost prezentate toate rigorile învăţămîntului muzical general ce ţin de formarea  / dezvoltarea competenţelor profesionale muzical - artisice, abordate în  curriculumul  modernizat. În program au evoluat: corul cursanţilor dirijat de profesorul de educaţie muzicală din Anenii Noi - Oleg Durlea (LT "M.Eminescu”), ansamblul etno - folcloric „ Doina” de la Basarabeasca (LT "M.Eminescu”),  soliştii Rodica Druţă (LT "Gh. Asachi”), Alexandra Maidanschi (LT din Crasnoarmeiscoe, raionul Hînceşti), Vasile Chiruţa (gimnaziul Bumbăta, raionul Ungheni), Ctitor Ştefan (LT Doroţcaia,  raionul Dubasari ). Evaluarea de tip concert a fost validată cu aplauze binemeritate atît de colaboratorii  IŞE, cît şi de toţi  formabilii de la alte specialităţi.
      În această atmosferă de sărbătoare doamna director al  IŞE, Lilia Pogolşa, doctor conferenţiar  universitar, a înmînat formabililor   certificatele de absolvire, menţionînd performanţele grupului de "artişti”, dar  şi a profesorilor - formatori. 


 
Vineri, 1 februarie în sala festivă a IŞE a avut loc o evaluare finală de sărbătoare. La finele stagiilor formabilii au susţinut o evaluare complexă... Vineri, 1 februarie în sala festivă a IŞE a avut loc o evaluare finală de sărbătoare. La finele stagiilor formabilii au susţinut o evaluare complexă... Vineri, 1 februarie în sala festivă a IŞE a avut loc o evaluare finală de sărbătoare. La finele stagiilor formabilii au susţinut o evaluare complexă... Vineri, 1 februarie în sala festivă a IŞE a avut loc o evaluare finală de sărbătoare. La finele stagiilor formabilii au susţinut o evaluare complexă... Vineri, 1 februarie în sala festivă a IŞE a avut loc o evaluare finală de sărbătoare. La finele stagiilor formabilii au susţinut o evaluare complexă... Vineri, 1 februarie în sala festivă a IŞE a avut loc o evaluare finală de sărbătoare. La finele stagiilor formabilii au susţinut o evaluare complexă...