În atenția studenților-doctoranzi și a candidaților la studii superioare de doctorat, ciclul III
În atenția studenților-doctoranzi și a candidaților la studii superioare de doctorat, ciclul III
    Ministerul Educației informează candidații la studii superioare de doctorat că obținerea unui grant doctoral finanțat de Ia bugetul de stat se realizează în strictă conformitate cu procedurile de selecție și admitere la studii superioare de doctorat, stabilite în limitele cadrului legal de către conducătorul de doctorat prin consultare cu Consiliul Școlii doctorale.
    Cuantumul taxei de înscriere la concursul de admitere este stabilit de instituția de învățământ în baza metodologiei proprii, publicate pe pagina web oficială a instituției.
    Perceperea de la candidații la studii superioare de doctorat a unor taxe suplimentare în vederea obținerii granturilor doctorale finanțate de la bugetul de stat ESTE ILEGALĂ.
    În cazul în care ați semnalat o situație de percepere a unor taxe nejustificate și care depășesc cadrul legal, va rugăm să sesizați on-line Centrul National Anticorupție la www.cna.md sau la numărul de telefon 080055555.
    Utilizarea resurselor financiare ale granturilor doctorale sau a taxelor de studii pentru alte activități decât cele aferente derulării programului de studii doctorale pentru pozițiile de studenți - doctoranzi pentru care au fost obținute granturile doctorale sau colectate taxele de studii ESTE STRICT INTERZISĂ.
    Conducătorul de doctorat are obligația de a prezenta studentului-doctorand, odată la 6 luni, modul în care au fost utilizate resursele financiare din grantul doctoral sau taxa de studii.