Centrul Naţional de Educaţie Rutieră


Şef Centru: Anatolie DAICU  


Misiunea Centrului rezidă în realizarea imperativelor sociale aferente educaţiei rutiere în baza unui complex de activităţi privind asigurarea calităţii formării profesionale a conducătorilor de autovehicule de toate categoriile/subcategoriile şi formarea conştiinţei securităţii traficului rutier prin diverse demersuri metodologice.

Obiectivele Centrului:
 • Implementarea politicilor educaţionale de stat în sistemul de formare a conducătorilor de autovehicule şi în domeniul educaţiei rutiere la toate nivelele de învăţământ din Republica Moldova.
 • Contribuţii în promovarea şi eficientizarea parteneriatului şi dialogului cu autorităţile de resort cu responsabilităţi în domeniul siguranţei traficului rutier.
 • Formarea/dezvoltarea culturii profesionale a cadrelor didactice şi de conducere responsabile de educaţia rutieră la toate nivelele de învăţământ, precum şi a celor responsabile de formarea conducătorilor de autovehicule la toate categoriile şi subcategoriile (transportatori rutieri).
În cadrul Centrului activează formatori de înaltă calificare, competenţi, competitivi, capabili să ofere servicii de calitate în formarea şi dezvoltarea profesională a specialiştilor în domeniul educaţiei rutiere şi din sistemul de formare a conducătorilor de autovehicule la toate categoriile şi subcategoriile (transportatori rutieri).

 • Anatolie DAICU , şef Centru, doctor, inginer;
 • Lilia Buimestru, doctor în ştiinţe ale educaţiei;
 • Vasile Onceanu, conferenţiar universitar, doctor, inginer;
 • Violeta Vrabii, doctor în psihologie, lector universitar;
 • Nicolae Manole, master în știinţele educaţiei, inginer;
Oferte de formare profesională continuă (în cadrul IŞE şi în teritoriu):
 • Programe:
 • Psihopedagogie, 20 credite (beneficiari cadrele didactice fără studii pedagogice din sistemul de formare profesională a conducătorilor de autovehicule).
 • Module tematice:
 • Didiactica de specialitate: Instruirea în conducerea autovehiculului, 10 credite (beneficiari, cadrele didactice/instructori fără studii pedagogice din sistemul de formare profesională a conducătorilor de autovehicule).
 • Securitate rutieră, 1,2,3 credite (beneficiari, cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie).
 • Securitate rutieră, 1,2,3 credite (beneficiari, cadrele didactice din învăţământul primar).
 • Securitate rutieră, 1,2,3 credite (beneficiari, cadrele didactice din învăţământul gimnazial).
Centrul organizează la solicitare seminare metodologice, traininguri, workshopuri etc.