Centrul Editorial Univers Pedagogic

 

Redactor-șef: Oxana Raș

Misiunea Centrului Editorial Univers Pedagogic este asigurarea parcursului editorial pentru publicațiile elaborate în cadrul proiectelor științifice din cadrul Institutului de Științe ale Educației. De asemenea, acesta își asumă editarea a două publicații importante pentru mediul educațional și al cercetării: Revista Științifică de Pedagogie și Psihologie Univers Pedagogic și Săptămânalul Univers Pedagogic pro.

 

Centrul Editorial „Univers Pedagogic”


Centrul Editorial „Univers Pedagogic”Centrul Editorial Univers Pedagogic din cadrul Institutului de Științe ale Educației a fost înființat în anul 2010.

Revista Științifică de Pedagogie și Psihologie Univers Pedagogic apare din 2003, iar din anul 2020 aceasta a fost acreditată de ANACEC cu categoria B. Apariţia revistei a fost determinată de necesitatea abordării problemelor referitoare la teoria şi practica educaţională în cadrul sistemului de învățământ din Republica Moldova.

Pe paginile revistei se regăsesc articole semnate de academicieni, profesori universitari, doctori habilitați, doctori, doctoranzi care scot în evidență tendinţe/orientări/perspective atât din cadrul sistemului educaţional din ţară, cât şi cel internaţional. Majoritatea autorilor sunt cercetători în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, al Ministerului Educaţiei și Cercetării, dar și din cadrul altor instituţii de învăţământ superior atât din Republica Moldova cât şi din alte ţări.

Revista constituie un mijloc de antrenare a factorilor implicaţi în conceptualizarea, elaborarea, implementarea şi evaluarea politicii educaţionale, având drept scop formarea unei personalităţi creative, care se poată adapta la condiţiile mereu în schimbare ale vieţii.

Revista Științifică de Pedagogie și Psihologie Univers Pedagogic apare trimestrial.

ISSN 1811-5470 

 

Săptămânalul Univers Pedagogic Pro are misiunea de a ține în vizor evenimentele și acțiunile organizate de Ministerul Educației și Cercetării și de Institutul de Științe ale Educației.

Scopul prioritar al echipei redacționale este abordarea subiectelor de actualitate, promovarea experienței avansate în domeniul educaţional, dar și punerea în discuție a carențelor din educație prin publicarea reportajelor, știrilor, interviurilor, sondajelor de opinie, articolelor de problemă la rubricile Aici și Acum, Opinii și Reflecții, Divertis, Interviul de Joi.

Pe lângă reflectarea evenimentelor de anvergură desfășurate la nivel național, publicația își propune să scoată din anonimat personalități din domeniu, dar și să promoveze imaginea instituțiilor educaționale, inclusiv a celor cu profil cultural ori sportiv. Articolele se încadrează perfect la rubricile Profiluri instituționale, Interviul de joi și Medalion

În paginile ziarului se regăsesc articole semnate de specialiști consacrați din domeniul educațional, care abordează în mod original aspecte de actualitate și de problemă la rubricile Convorbiri pedagogice, Psihologul răspunde.

De asemenea, săptămânalul oferă pedagogilor șansa de a-și împărtăși cu colegii din toată țara experiența acumulată predând în școală, participând la diverse cursuri de formare, conferințe, simpozioane. Toate articolele de acest gen pot fi găsite la rubricile: În sprijinul profesorului, Bunele practici, Didactica la zi.

Săptămânalul oglindește pe larg implementarea în procesul de învățământ a realizărilor științei pedagogice, a strategiilor didactice inovaționale menite să eficientizeze actul educativ, precum și a pedagogiei alternative atât în instituțiile educaționale de stat, cât și în cele private.

Problematica, unghiul de abordare și tematica materialelor publicate în Univers Pedagogic Pro suscită nu doar interesul pedagogilor, dar și al părinţilor, elevilor, bibliotecarilor, oamenilor de cultură și al celor care practică sau au  predilecție pentru sport.

Ziarul Univers Pedagogi pro apare anual în 47 de numere și ajunge pe masa cititorului doar prin intermediul abonamentului anual.

ISSN 1857-3282 

 

Echipa redacțională:

Lilia Pogolșa: redactor-șef revistă

Nicolae Jantîc: redactor principal

Angela Olaru: redactor superior

Oxana Uzun-Negrescu: redactor

Iulian Bogatu: reporter

Silvia Țurcan: reporter

Elvira Țîganas-Pîntea: corector

Iurie Babii: paginator

 

Adresa noastră:

Chișinău, str. Doina, 104, MD 2059, Institutul de Științe ale Educației

Telefon de contact: 022-400-752

e-mail: [email protected]; [email protected]; univers.pedagogic@gmail.com