CENTRULUI EDITORIAL UNIVERS PEDAGOGIC 

 

 

Săptămânalul Univers Pedagogic pro, prin problematica şi aria materialelor publicate, se adresează pedagogilor, părinţilor, elevilor, fiind un ziar de căpătâi pentru comunitatea pedagogică din republică. În paginile săptămânalului sunt reflectate ideile, concepţiile, opiniile fruntaşilor din învăţământ, liderilor, managerilor experimentaţi, profesorilor, educatorilor, savanţilor, părinţilor etc. Ziarul constituie o tribună şi pentru doctori, doctoranzi, oameni de ştiinţă din ţară care vin cu cele mai noi realizări, concepţii şi propuneri privind evoluarea procesului de învăţământ din şcoli, licee, colegii, instituţii de învăţământ superior. De asemenea, ziarul reflectă operativ ştirile parvenite de la Ministerul Educaţiei şi de la alte centre informative care oglindesc diferite domenii din sfera educaţiei. Materialele, proiectele didactice, creionările oamenilor de creaţie sunt inserate la unele rubrici permanente, precum sunt Experienţa didactică, Lecţia de matematică, Lecţia de chimie, fizică, biologie, etc., Clepsidra, Itinerare didactice ş.a.

        

Echipa redacţională întreprinde raiduri, deplasări în teritoriu, organizează mese rotunde, întâlniri cu oameni interesanţi în scopul de a promova cele mai avansate practici în domeniul educaţiei.

Ziarul a apărut în anul 2011 în 48 de numere.Revista Univers Pedagogic apare din 2003, apariţia fiind determinată de necesitatea abordării problemelor de teoria şi practica educaţională în cadrul sistemului de învătământ din Republica Moldova.
Pe paginile revistei sunt reflectate tendinţe/orientări/perspective atât din cadrul sistemului educaţional  din ţară, cât şi cel internaţional.
Revista constituie un mijloc de antrenare a factorilor implicaţi în conceptualizarea, elaborarea, implementarea şi evaluarea politicii educaţionale, având drept scop formarea unei personalităţi creative, care să se poată adapta la condiţiile în schimbare ale vieţii.
Autorii articolelor sunt cercetători din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, din cadrul Ministerului Educaţiei,  din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cadre didactice, doctoranzi etc. atât din Republica Moldova cât şi din alte ţări.
Revista apare trimestrial.  

 

 


 

Adresa noastra:

Chisinau, str. Doina, 104, MD 2059, Institutul de Stiinte ale Educatiei

Persoane de contact: Ciobanu Vladimir (400-717);
e-mail: [email protected]
ISSN 1811-5470