Director
POGOLŞA LILIA,  DOCTOR HABILITAT, CONFERENȚIAR UNIVERSITAR
Continuarea-> 
Director adjunct Formare Continuă
Nelu VICOL, doctor în filologie, conferenţiar universitar, 
Continuarea-> 
Secretar Ştiinţific
AFANAS Aliona, Doctor în pedagogie, conferențiar universitar
Continuarea->