Director
POGOLŞA LILIA DOCTOR HABILITAT, PROFESOR UNIVERSITAR 2008-prezent Director Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 2003-2008 Conferenţiar catedra „Etnologie şi istoria Culturii” Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Ceangă 2002-2003 Viceministru Ministerul Educaţiei 1998-2002 Conferenţiar la Catedra „Etnografie şi Istoria Culturii” Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă 1994-1998 Doctorandă la Universitatea de Stat din Sankt-Petersburg
Continuarea-> 
Director adjunct Formare Continuă
Nelu VICOL, conferenţiar universitar (docent), doctor în filologie, prorector al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (or. Chişinău), născut la 02.01.1952 în comuna Badicul Moldovenesc, judeţul Cahul, Republica Moldova.
Continuarea-> 
Secretar Ştiinţific
AFANAS Aliona, Doctor în pedagogie, conferențiar universitar Secretar știinţific al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
Continuarea->