AVIZ
Vineri, 14 iunie 2019, la ora 14:00, 
în ședința Seminarului Ştiinţific de Profil 
din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei,
va fi examinată teza de doctor în ştiinţe pedagogice,
la specialitatea 531.01 – Teoria generală a educaţiei, 
a dnei STRAISTARI-LUNGU Cristina cu tema:
FUNDAMENTE PEDAGOGICE ALE ÎNVĂŢĂRII LIMBILOR STRĂINE 
ÎN EDUCAŢIA TIMPURIE
Coordonator ştiinţific:  Hadîrcă Maria, doctor în pedagogie, conferenţiar cercetător
Şedinţa se va desfășura în sala 212 a Institutului de Ştiințe ale Educației, str. Doina, 104.