Spectacol muzical

     La sfîrșitul lunii octombrie, în sala de festivități a IȘE, profesorii de educație muzicală, aflați la stagiul de formare profesională continuă, au prezentat un spectacol muzical cu genericul: "Muzica este vibrația iubirii pe întelesul fiecărei inimi”. Spectacolul muzical a fost prezentat ca urmare a trei săptămîni de studii, perioadă în care profesorii și-au dezvoltat competențele de specialitate și metodologice În cadrul spectacolului, care a reprezentat și proba practică de evaluare finală, profesorii de educație muzicală au interpretat cu o deosebită maiestrie artistică lucrări vocale și instrumentale din repertoriul clasic, popular și de estradă. 
     În program au evoluat: ansamblul de cursanți "Crizantema”, soliștii: Claudia Negură, s. Vărzărești r. Nisporeni, Elena Barbalat și Vasile Verega, or. Orhei, Olga Trudov și Cornelia Taravcova, Chișinău. 
     La finele spectacolului au fost adresate cuvinte de  mulțumire și recunoștință adminsitrației IȘE, dar și tuturor cadrelor didactice, care s-au implicat în buna organizare si desfășurare a stagiului de formare profesională continua. Într-o atmosfera festivă, dl Nelu Vicol, director adjunct formare continuă, a apreciat evoluarea grupului de "artiști”, dar și a profesorilor formatori, în primul rînd a specialiștilor de educație muzicală de la catedra Educație Socială, Artistică și Tehnologică, Vacarciuc Mariana, dr, conf. și Druță Rodica, lector superior.

Spectacol muzicalSpectacol muzical
Spectacol muzicalSpectacol muzical