ARIILE CURRICULARE EDUCAŢIE SOCIOUMANISTICĂ, ARTE ŞI TEHNOLOGII

Coordonator Solovei Rodica, dr., conf.univ.
Metodist: Savin Maria, etaj II, biroul 205 
Telefon de contact: 067288526   
                          
RESURSE UMANE:
 • Solovei Rodica, dr. conf.,   coordonator  Arii curriculare, 
 • Petrovschi Nina, dr. hab. în pedagogie, conf. univ. (cumul);
 • Sochircă Vitalie, dr. în geografie, conf. univ. (cumul);
 • Vacarciuc Mariana, dr. în pedagogie, conf.univ (cumul);
 • Vitcovschi Ala, dr. în pedagogie, lector superior (cumul);
 • Roşcovan Serafima, lector superior (cumul);
 • Gavriliţă Galina, lector superior (cumul);
 • Uzicov Nina, lector superior (cumul);
 • Malarciuc Ludmila, lector superior (cumul);
 • Creţu Liliana, lector superior (cumul);
 • Moşin Octavian, lector superior (cumul);
 • Tolico Dumitru, lector superior  (cumul);
 • Gumenîi Ion, dr.hab., prof.univ., (cumul);
 • Boldirescu Sergiu, lector superior (cumul);
 • Vizir Alexandra, lector superior (cumul);
 • Belîi Vitalie, dr. conf., (cumul); 
 • Savin Maria, master în pedagogie, metodist; ș.a.
 • Setul de acte necesare pentru a fi acceptat la cursurile de formare profesională continuă:
  • ordinul de delegare sau, în cazul cînd persoana nu are un astfel de ordin, cererea personală de înscriere la cursuri;
  • copia buletinului de identitate.