Orarul stagiilor de formare profesională continuă desfășurate la distanță