Sectorul Psihologie

PROIECTUL: BAZELE TEORETICE ȘI METODOLOGICE ALE ASIGURĂRII ACTIVITĂȚII PSIHOLOGICE ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL DIN PERSPECTIVA ABORDĂRILOR SOCIETALE CONTEMPORANE

Cifrul proiectului: 20.80009.1606.10


Conducătorul proiectului: Cucer Angela, dr. în psihologie, conf. cercetător.

 
Echipa de cercetare:
Institutul de Științe ale Educației 
 1. CUCER Angela, dr. în psihologie, conf. cercet., cercetător științific coordonator
 2. BOLBOCEANU Aglaida, dr. hab. în psihologie, prof. cercet., cercetător științific principal
 3. RACU J., dr.habilitat psihologie, profesor universitat, consultant științific
 4. RACU Iu., dr.habilitat psihologie, conf. universitar, cercetător științific coordonator
 5. MAXIMCIUC V.,dr. psihologie, conf.universitar, cercetător științific
 6. FURDUI Emilia, cercetător științific
 7. BATOG Mariana, cercetător științific
 8. LUNGU Tatiana, cercetător științific stagiar
 9. Golovei L., cercetător științific stagiar
 10. Matran T., cercetător științic stagiar

 

Parteneri:
Universitatea de Stat din Moldova 
 1. POTÎNG Angela, dr. în psihologie, conf. univ., cercetător științific superior
 2. COJOCARU Natalia, dr. în psihologie, conf. univ., cercetător științific superior
 3. TARNOVSCHI Ana, dr. în psihologie, conf. univ., cercetător științific
 4. CERLAT Raisa, dr. în psihologie, conf. univ., cercetător științific superior
 5. DOLINSCHI Cristina, cercetător științific stagiar
 6. GUȚU Olga, cercetător științific stagiar
  Scopul proiectului: determinarea bazelor teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în învățământul general din perspectiva abordărilor societale contemporane.

  Obiectivele generale:
 1. Analiza politicilor naționale și internaționale cu referire la asigurarea activității psihologice în sistemul de învățământ general. Realizarea analizei metodologiilor existente de asigurare psihologică în sistemul de învățământ general.
 2. Elaborarea dimensiunilor conceptuale și modelelor de asigurare a activității psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane.
 3. Actualizarea, adaptarea, elaborarea, experimentarea și validarea complexelor de metodologii pentru prevenţie, evaluare și intervenţie psihologică.
 4. Definitivarea complexelor de metodologii pentru prevenţie, evaluare şi intervenţie psihologică; implementarea și diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectului.

  

Rezumat:
    Proiectul definește bazele teoretice și praxiologice ale asigurării activității psihologice în învățământul general din perspectiva abordărilor societale contemporane. Pentru a răspunde acestora sunt promovate investigații cu referire la asigurarea condițiilor psihologice optime în desfășurarea procesului de învățământ general.
    Cercetarea propune analiza politicilor naționale și internaționale cu referire la asigurarea activității psihologice în sistemul de învățământ general; realizarea expertizei metodologiilor existente de asigurare psihologică; elaborarea dimensiunilor conceptuale și a modelelor de asigurare a activității psihologice în sistemul de învățământ general; actualizarea, adaptarea, elaborarea, experimentarea, validarea, implementarea și diseminarea complexelor de metodologii pentru prevenţie, evaluare şi intervenţie psihologică per diverse domenii de dezvoltare: cognitiv; afectiv; psihocomportamental - din perspectiva schimbărilor reale în societatea contemporană.
    Realizarea unei astfel de cercetări, devine o direcție strategică de asigurare a calității învățământului și poate fi valorificată prin: prevenirea dificultăților în dezvoltarea copilului; optimizarea procesului de adaptare psihosocială la noile condiții societale; facilitarea comunicării eficiente în vederea antrenării abilităților sociale; asigurarea parteneriatelor eficiente în scopul construirii relațiilor pozitive; selectarea metodologiilor și instrumentelor de evaluare și intervenție în funcție de vârsta și particularitățile de dezvoltare ale copilului etc. 
    Astfel, vor fi actualizate, adaptate și elaborate complexe de metodologii psihologice pentru dezvoltarea personală; formarea și dezvoltarea competențelor prosociale; comunicare; colaborare și cooperare; negociere; relaționare; adaptare la situațiile solicitante ale vieții; rezolvarea problemelor și luarea deciziilor; autodezvoltare; autoevaluare; depășirea situațiilor de criză, conflict și risc etc. Vor fi aplicate complexe de metodologii și instrumente psihologice pentru reabilitarea, integrarea și includerea în societate a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.

 
 
Finalităţi: 
 
 • Abordări contemporane în descrierea problemei;
 • Metodologii de expertizare a activității psihologice în sistemul de învățământ general; domenii; criterii; indicatori; indici;
 • Baze de date experimentale referitor la situaţia actuală şi nevoile recente de asigurare psihologică ale beneficiarilor;
 • Sugestii (repere) conceptuale ale dezvoltării activității psihologice în strucutra  sistemului  educațional modern;
 • Concepția asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general care prezintă argumente pentru nevoia de schimbare (analiza situației; rezultatele constatării; scopul cercetării; obiectivele cercetării; acțiunile de management inovativ; algoritmul activităților de cercetare; metodologiile necesare etc.);
 • Model de cercetare experimentală referitor la nevoile de restrucutrare a asigurării activității psihologice în sistemul educaţional;
 • Seturi de materiale experimentale pentru asigurarea activității psihologice în sistemul de învăţămînt general;
 • Bază de date obţinută în experimentul de aprobare a materialelor  elaborate;
 • Complexe metodologice aprobate pentru asigurarea activității psihologice în sistemul eduacațional modern;
 • Informaţii referitoare la modalitaţile de aplicare a rezultatelor de către psihologii şcolari;
 • Structuri organizaționale de diferit nivel pentru asigurarea activității psihologice în sistemul de învăţămînt general.
 

 

Rapoarte: