CATEDRA ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI EDUCAȚIE TIMPURIE 

 
 

 

Catedra Învățământ Primar și Educație Timpurie

BARALIUC Nadejda,
dr. lect. univ., șef catedră.

 

Catedra Învățământ Primar și Educație Timpurie din cadrul Departamentului Formare Continuă al Institutului de Științe ale Educației constituie un sprijin important de resurse de inovație și de expertiză în formarea continuă a cadrelor didactice și manageriale la specialitatea Învățământ Primar și Educație Timpurie, de inițiere și de organizare de activități științifice, metodice și culturale, în concordanță cu interesele și nevoile individuale de dezvoltare personală și profesională.

Prioritățile Catedrei sunt în concordanță cu cele ale Institutului de Științe ale Educației derivate din prioritățile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

 

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE CATEDREI PENTRU ANUL 2022

SCOPUL MAJOR: Formarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul primar și educație timpurie din cadrul sistemului de învățământ general în contextul dezvoltării competențelor profesionale conform standardelor educaționale și nevoilor profesionale individuale.

 

OBIECTIVELE CATEDREI:

I. Generale:

I.1. Asigurarea procesului educațional de calitate, care să contribuie la formarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice din învățământul primar și educația timpurie;

I.2. Promovarea consecventă a imaginii favorabile a Institutului de Științe ale Educației și sporirea contribuției colaboratorilor catedrei la creșterea competitivității acestuia.

II. Specifice:

II.1. Amplificarea activităților de cercetare științifică în vederea îmbunătățirii calității procesului de formare profesională continuă a cadrelor didactice;

II.2. Eficientizarea formării profesionale a cadrelor didactice la modulul „TIC în educație” pentru toate seriile preconizate la IȘE.

 

În cadrul catedrei activează personal ştiinţifico-didactic de înaltă calificare, competent, competitiv, capabil să ofere servicii de formare profesională continuă de calitate:

 • Baraliuc Nadejda doctor în pedagogie, lector universitar;
 • Carp Ion, doctor habilitat, profesor universitar;
 • Cucer Angeladoctor în psihologie, conferențiar universitar;
 • Globu Neleadoctor în științe pedagogice, lector universitar;
 • Melnic Nataliadoctor în științe pedagogice, lector universitar;
 • Șpac Silviadoctor în științe pedagogice, lector universitar;
 • Duminică Stelladoctor în științe pedagogice, lector universitar;
 • Clichici Veronicadoctor în științe pedagogice, lector universitar;
 • Straistari-Lungu Cristinadoctor în științe pedagogice, lector universitar;
 • Apolschi Ingaasistent universitar;
 • Dascal Angelaasistent universitar;
 • Dediu Nataliaasistent universitar;
 • Sărbu Liubivi, metodist superior;

 

OFERTA DE PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ,

aprobată prin Ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr.14 din 11.01.2019, vizează:

 • Specialitatea: 0113 – Pedagogie în învățământul primar, pentru învățători;
 • Specialitatea: 0112 – Pedagogie preșcolară, pentru cadre didactice din domeniul Educației timpurii;
 • Specialitatea: 011Management  educațional (directori din instituțiile de educație timpurie).

Domenii de activitate

Programele de formare profesională sunt complexe – 150 ore contact direct/20 credite profesionale, includ 4 module:

 • Modulul A:  Didactica disciplinelor școlare.
 • Modulul B:  Psihopedagogie.
 • Modulul C: Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație
 • Modulul D: Branding profesional

Durata cursurilor: 3 săptămâni.

Catedra propune diverse tipuri de cursuri pentru formarea profesională continue:

 • Cursuri online;

Actele necesare pentru a fi acceptat la cursuri:

 • ordinul de delegare sau, în cazul când persoana nu are un astfel de ordin, cererea personală de înscriere la cursuri;
 • copia buletinului de identitate.

Alte activități de formare profesională

Catedra organizează cursuri de formare continuă modulare:

 • Dezvoltarea personală în învățământul primar (3 zile);
 • Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar, cu genericul: „Continuitatea și complementaritatea în procesul ECD” cl. I-IV (3 zile).

 Catedra organizează activități științifico-aplicative: seminare, traininguri, masă rotundă, master-class, work-shop, ateliere științifico-didactice etc. (la solicitare), ce îmbină studiul practic (realizat de cadrele didactice de la catedră) cu participarea practicienilor, cu prezentarea unor rezultate de cercetări ce au condus la diseminarea acestora.

 Catedra  oferă consiliere şi expertiză în domeniul Psihopedagogiei preșcolare și a învățământului primar, avansării în cariera didactică şi managerială (elaborarea raportului de autoevaluare pentru obţinerea gradului didactic şi pregătirea pentru susţinerea interviului de performanţă).

 Echipa catedrei Învățământ Primar și Educație Timpurie invită cadrele didactice și de conducere din țară să promoveze stagiile de formare profesională continuă la cel mai prestigios furnizor de programe de formare profesională continuă cursuri la distanță prin Platforma E-learning Moodle la Institutul de Științe ale Educației.