FORMULAR
de înregistrare
(„Stagii de formare profesională continuă
a cadrelor didactice și de conducere”)

Noutăţi / Anunţuri

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI organizează online – la 16 septembrie 2021 Conferinţa Ştiinţifică Naţională
Vineri, 2 iulie 2021, ora 13:00, în ședința Seminarului știinţific ad-hoc din cadrul IŞE, va fi examinată lucrarea de sinteză Reabilitarea psihosocială a persoanelor post accident vascular cerebral
Biblioteca IŞE vă informează despre donaţiile oferite de Sectorul Calitatea Educaţiei şi LUMOS FOUNDATION
Joi, 03 iunie 2021, la ora 14:00, Se anunţă susţinerea tezei de doctor, Candidat, ZUBENSCHI Mariana, tema tezei: Ancorele carierei ca factor de asigurare a echilibrului profesional
EXPOZIŢIE (virtuală) DE CARTE ŞTIINŢIFICĂ
Vineri, 16 aprilie, 2021, ora 14:00, Sectorul Calitatea Educației organizează online Seminarul metodologic: Perspective de reconfigurare a procesului învățare din învățământul general
Simpozionul Pedagogic Transfrontalier „PROFESIONALIZAREA CADRELOR DIDACTICE: TENDINȚE ȘI REALITĂȚI SOCIO-PSIHO-PEDAGOGICE”
Institutul de Științe ale Educației la 80 de ani de la fondare
Miercuri, 07 aprilie 2021, la ora 13:00, în ședința SȘP, 511.03 – Psihologie socială, din cadrul IȘE va fi examinată teza de doctor în psihologie a dnei Gavriliță Lucia,
Biblioteca IŞE vă informează despre Expoziţia de documente istorice în contextul ZILEI INTERNAŢIONALE PENTRU COMEMORAREA VICTIMILOR HOLOCAUSTULUI
Vineri, 05 februarie 2021, ora 13.00, în ședința SȘP, 511.03 – Psihologie socială, din cadrul IȘE va fi examinată teza de doctor în psihologie a dnei Așevschi Ioana
Planul de achiziții pentru anul 2021