Conceptul de învăţare pe tot parcursul vieţii
devine operaţional în pedagogie la sfârşitul secolului XX - începutul secolului XXI, după lansarea paradigmei curriculumului, ca proiect pedagogic superior, 
Continuarea->