INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI anunţă admiterea la studii superioare, ciclul II masterat, sesiunea suplimentara

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

anunţă admiterea la studii superioare, ciclul II masterat,

pentru anul de învăţământ 2017 -2018


 

PERIOADA DE ORGANIZARE
Sesiunea suplimentară:
Depunerea cererilor: 04  – 08 septembrie 2017
Anunţarea rezultatelor: 08 septembrie 2017


 


DOMENIUL

SPECIALIZĂRI

Număr locuri


Contract

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

·Management educaţional


3

·Teoria şi metodologia instruirii


3

·Didactici în învăţământul primar


4

·Didactica funcțională în educație timpurie


4

ȘTIINȚE SOCIALE

·Psihologie socială


4

·Psihologie corecțională


4


 

 

Dosarul candidatului la admitere va cuprinde următoarele documente:
  • cererea de admitere la concurs;
  • actul de studii şi suplimentul la diplomă, în original şi 2 xerocopii; 
  • certificatul medical (formular 086-U);
  • buletinul de identitate, în original şi 2 xerocopii;
  • copia carnetului de muncă;
  • 6 fotografii color, 3x4;
  • bon de plată a taxei pentru serviciile de perfectare a documentelor la admitere.
NOTĂ: Copiile documentelor menționate mai sus, avizate, în baza originalelor, de către Comisia de admitere, se vor anexa la cererea de înscriere la concurs.
În cazul în care candidatul la studii intenționează să participe la concursul de admitere doar la Intitutul de Științe ale Educației, acesta poate anexa la cererea de înscriere documentele în original.

Progamul de lucru al Comisiei de admitere:
Luni – Vineri      între orele 09.00 şi 17.00
Sâmbăta            între orele 9.00 şi 14.00
***
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
str. Doina 104, MD 2059, Chisinau, Republica Moldova
tel: +373 22 468733, +373 22 400700
fax:+373 22 459854