INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI în consorţiu cu Universitatea de Stat Tiraspol (cu sediul la Chişinău) anunţă concursul de admitere la STUDII SUPERIOARE DE MASTERAT, CICLUL II,
În atenţia cadrelor didactice, managerilor şcolari
şi absolvenţilor studiilor de licenţă  


INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
anunţă admiterea la STUDII SUPERIOARE DE MASTER, CICLUL II, etapa a II-a anul de studii 2016-2017 pentru locurile cu finanţare în bază de contract, la următoarele specializări din domeniul

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI*:
  • Management educaţional;
  • Teoria şi metodologia instruirii;
  • Didactici funcţionale în învăţământul preşcolar şi în învăţământul primar.

Perioada de admitere: 04 august - 26 august 2016.

Şedinţa Comisiei de concurs: 02 septembrie 2016
Anunţarea rezultatelor concursului de admitere: 03 septembrie 2016

 

Acte necesare pentru prezentare Comisiei de admitere:
  • cererea de admitere la concurs;
  • actul de studii şi suplimentul la diplomă, în original şi xerocopia acestora;
  • certificatul medical (formular 086-U);
  • buletinul de identitate în original şi xerocopia acestuia;
  • copia carnetului de muncă;
  • 4 fotografii 3x4.


 

Adresa Comisiei de Admitere:
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
Oraşul Chişinău, str. Doina, 104,
Blocul de studii, etajul I, aula 101-A.
Telefon de contact: 022468732

Programul de activitate a Comisiei de Admitere:
Luni – Vineri, între orele 09.00 – 17.00;
Sâmbăta, între orele 9.00 – 14.00.