Planul stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice / de conducere pentru anul 2019

it appears you don't have a pdf plugin for this browser. no biggie... you can click here to download the PDF file.






FORMULAR 
de înregistrare
(„Stagii de formare profesională continuă 
a cadrelor didactice și de conducere”)
20 credite
FORMULAR ECD 
de înregistrare 
(„Evaluarea criterială prin descriptori 
în învăţământul primar”)
3 credite