FORMULAR
de înregistrare
(„Stagii de formare profesională continuă
a cadrelor didactice și de conducere”)
20 credite
FORMULAR ECD
de înregistrare
(„Evaluarea criterială prin descriptori
în învăţământul primar”)
3 credite

Noutăţi / Anunţuri

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei va participa la data de 25 septembrie la evenimentul "Noaptea Cercetatorilor Europeni 2015”,
PLAJA ORARĂ A STUDIILOR SUSPERIOARE DE MASTERAT (18.09.2015-19.09.2015)
Discurs difuzat la lansarea Antologiei Pedagogice (Chişinău, BN, 10.09.2015) de Galina Martea, propus de Biblioteca IŞE cadrelor didactice şi ştiinţifice din sistemul de învăţămînt spre informare.
Miercuri, 30 septembrie 2015, ora 14:00, în ședința Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul IŞE va fi examinata teza de doctor în psihologie a domnului ALEXANDRU OSTROBROD
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ cu genericul ŞCOALA MODERNĂ: PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI
Ghid metodologic EVALUARE CRITERIALĂ PRIN DESCRIPTORI ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR (CLASA 1)
Studiu bibliografic- documentări analitice şi sintetice GALINA MARTEA - PEDAGOGUL CU O PERSONALITATE AUTENTICĂ ŞI O PERSONALITATE INTEGRĂ, elaborat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
Rezultatul probelor de admitere la studii superioare, ciclul II masterat
ÎN ATENȚIA CONCURENȚILOR PRIVIND ADMITEREA LA STUDII SUPERIOARE, CICLUL II MASTERAT
De astazi 10 august 2015, la IŞE continuă pilotarea instrumentelor de evaluare aferente standardelor de calitate
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI anunţă admiterea la studii superioare, ciclul II masterat, pentru anul de învăţământ 2015 -2016, ...
Monografia SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT - PROMOTOR AL IDENTITĂŢII NAŢIONALE, autor GALINA MARTEA