FORMULAR
de înregistrare
(„Stagii de formare profesională continuă
a cadrelor didactice și de conducere”)

Noutăţi / Anunţuri

Vineri, 5 aprilie 2013 în ședinţa SȘP din cadrul IŞE a fost examinata teza de doctor in pedagogie a dnei Grigor Ina
Workshop internațional la Ungheni PENTRU O ȘCOALĂ A CREATIVITĂȚII ȘI INOVAȚIEI
Pe data de 02 aprilie 2013 în cadrul Centrului Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional a continuat procesul de evaluare a programelor de studii.
Joi, 4 aprilie 2013, ora 14.00, sala de lectură, catedra Educaţie Preşcolară şi Învăţămînt Primar în colaborare cu Biblioteca institutului şi catedra Limbă şi Comunicare organizează întâlnirea scriitorului Nicolae DABIJA
În perioada 27 martie–12 aprilie 2013 Centru Republican de Ddezvoltare a Învățământului Profesional din cadrul IŞE organizează şi monitorizează EVALUAREA PROGRAMELOR DE STUDII...
Marţi, 26 martie în sala de lectură, catedra Limbă şi Comunicare în colaborare cu Biblioteca IŞE, sa desfăşurat Simpozionul ştiinţific cu genericul ALEXEI MATEEVICI–PROROCUL CĂRUI DUCEM VECINIC DOR
Săptămîna Internaţională a Educaţiei Financiare în Republica Moldova
Vineri, 05 aprilie 2013, ora 1400, în şedinţa SSP din cadrul IŞE va fi examinata teza de doctor in pedagogie a dnei Grigor Ina
La data de 14 martie 2013 IŞE a luat parte la workshopul "Brokerajul Inovaţional şi Transferul Tehnologic" organizat de către Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
Joi, 14 martie, 2013, ora 14.00, în şedinţa SŞP din cadrul IŞE a fost examinată teza de doctor în psihologie a dnei VASIAN Tatiana
Programele de studiu la disciplinele de profilpentru formarea muncitorilor calificaţi
În contextul proiectului Tempus SALiS, începand cu 11 martie 2013, în incinta Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei este organizată expoziţia ştiinţifico-didactică